Popravak i punjenje aku-baterija

Opasnosti koje postoje pri radu s aku-baterijama mogu se uglavnom svrstati u tri grupe: opasnost od neposrednog dodira tijela odnosno kože radnika s kiselinom ili lužinom, opasnost pri udisanju plinova, para i prašine što se pojavljuju pri popravcima i punjenju aku-baterija, te opasnost od požara i eksplozije uslijed pojave eksplozivne smjese u zraku pri punjenju. Radnici najčešće dolaze u dodir s kiselinom ili lužinom kod pripremanja elektrolita, odnosno pri transportu, pretakanju ili nadolijevanju aku-baterija. Zbog toga, pri takvim radovima, treba da se poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite. Pretakanje kiseline iz staklenih posuda mora se obavljati pomoću posebne naprave, takozvane „ljuljač­ke", na koju posuda mora biti dobro učvršćena, čime se postiže zaštita od prevrtanja ili razbijanja posude kao i zapljuskivanja, štrcanja ili prelijevanja tekućine. Pretakan­je kiselina može se obavljati i pomoću ručnih crpki koje su sigurnije od ljuljački. Najopasnije je svakako pretakanje isisavanjem zraka ustima iz cijevi. Ni u  kojem slučaju  ne isisavajte ustima zrak iz cijevi radi pretakanja kiselina.

Kod pripremanja elektrolita za olovne akumulatore najveću opasnost predstavlja prskanje kiselina po tijelu ili u oči zbog nepravilnog postupka. Naime, prilikom pripremanja otopine sumporna kiselina se mora u tan­kom mlazu ulijevati u destiliranu vodu uz stalno miješa­nje odgovarajućim priborom, kao što je na primjer. stakleni štapić. Kod obratnog postupka, to jest kad bi se voda ulijevala u kiselinu, došlo bi do vrlo brze reakcije, pri čemu bi voda počela ključati pa bi kapljice vode i kiseline prskale na sve strane. Pazite! Sumpornu kiselinu uvijek morate ulijevati u destiliranu vodu (KUV – kiselina u vodu), a ne obratno (VUK – voda u kiselinu).

Pri nadolijevanju aku-baterija također može doći do dodira s kiselinom. Zbog toga se taj posao mora obavljati pomoću posebnih posuda ili ručnih crpki. Pri skidanju, prijenosu te popravku treba također poduzimati mjere zaštite od dodira s kiselinom. Aku-baterije u pravilu treba prevoziti, a ne prenositi. Za prevoženje treba koristiti posebna kolica na kojima su baterije dobro pričvršćene. Radnici koji rade na pripremanju elektrolita moraju pri radu koristiti osobna zaštitna sredstva i to: zaštitne naočale s nepropusnim okvirom, zaštitne gumene rukavice, štitnik za podlakticu, te pregaču iz plastike i gumenu obuću. Ako unatoč opisanim mjerama zaštite dođe do kontakta kiseline ili lužine s kožom, potrebno je ta mjesta vrlo brzo obrisati suhom krpom i neutralizirati desetpostotnom otopinom sode u vodi ako je elektrolit kiselina, odnosno, petpostotnom otopinom borne kiseline ako je elektrolit lužina, a zatim ozlijeđena mjesta isprati veli­kom količinom vode. U slučaju da kapljice kiseline ili lužine dospiju u oko, potrebno je isprati ga velikom količinom vode na posebnoj slavini za ispiranje. U svakom slučaju dodira kiseline ili lužine s kožom ili sluzokožom zatražite liječničku pomoć.

Štetni plinovi i pare, koji se pojavljuju pri punjenju aku-baterija, mogu imati štetno djelovanje na organizam radnika. Zbog toga se punjenje baterija mora obavljati u posebnim prostorijama u kojima se ne smiju ostavljati posude sa kiselinom ili lužinom. Takve prostorije moraju imati izvedenu ventilaciju za odvođenje štetnosti izvan prostorije. Popravci aku-baterija također se moraju obavljati na mjestima gdje je provedena ventilacija, kako bi se eventualna prašina ili pare olova odvodile neposredno s mjesta gdje nastaju.

Zaštita od požara i eksplozije s aku-baterijama provodi se uglavnom u prostorijama za punjenje, gdje nastaju eksplozivne smjese plinova, i to provođenjem ventilacije i sprečavanjem nastanka iskre odnosno pojave otvorenog plamena. Zbog toga u toj prostoriji nije dozvoljeno pušenje, unošenje otvorenog plamena ili grijalice s otvorenim grijačima. Električna instalacija mora biti tako izvedena, da ne postoji opasnost nastanka iskre, a spajanje aku-baterija mora se izvesti pomoću posebnih stezaljki. Nemojte spajati aku-baterije omatanjem žice oko kontakata, već koristite samo odgovarajuće stezaljke.

 

Rad na akumulatorskoj bateriji

Ako se akumulatorske baterije prevoze kolicima, prethodno se moraju osigurati od pomicanja odnosno od prolijevanja kiseline. Pri ručnom prijenosu akumulatorskih baterija moraju se poduzimati mjere opreza protiv prolijevanja elektrolita (otopina sumporne kiseline ili lužine) na odijelo i obuću radnika. Pri skidanju, prijenosu, punjenju, popravku i drugom sličnom radu sa akumulatorskim baterijama moraju se poduzimati odgovarajuće mjere protiv prolijevanja elektrolita po tijelu, obući i odijelu radnika. Ako se elektrolit prolije na tijelo radnika mjesto opekotine treba odmah obrisati suhom krpom i neutralizirati desetpostotnom otopinom sode u vodi ako je elektrolit kiselina odnosno petpostotnom otopinom borne kiseline ako je elektrolit lužina a zatim povrijeđeno mjesto isprati mlazom vode.

Prilikom pripremanja otopine sumporne kiseline, kiselina se mora u tankom mlazu sipati u destiliranu vodu. Pretakanje mora se vršiti napravama za pretakanje (sisaljka, ljuljačka za balone, pumpa, sifon i slično). Ako je zatvarač posude u kojoj se nalazi kiselina ili lužina obložen parafinom, parafin treba otopiti oblaganjem grla posude krpom umočenom u vrelu vodu. Ručno drobljenje i usitnjavanje jetkog kalijevog hidroksida mora se vršiti na način kojim se sprečava rasprskavanje njegovih čestica. Otapanje kalijevog hidroksida treba vršiti u čistoj posudi od čelika, stakla ili plastične mase, nalijevanjem destilirane vode. Kalijev hidroksid mora se čeličnim ili staklenim štapićima miješati do njegovog potpunog otapanja. Radnici koji pripremaju elektrolit moraju biti opremljeni odgovarajućim osobnim zaštitnim sredstvima. Radnici moraju biti posebno osposobljeni za pripremanje elektrolita i za pružanje prve pomoći kod opekotina zadobivenih od kiselina ili lužina. Posude sa elektrolitom moraju se pažljivo prenositi nosiljkama ili prevoziti kolicima, uz pomoć dvaju radnika. Za vrijeme prijenosa odnosno prijevoza, posude moraju biti dobro zatvorene. Punjenje i formiranje olovnih i alkaličnih akumulatorskih baterija mora se vršiti u posebno opremljenim prostorijama, a u kojima se ne smiju ostavljati posude sa sumpornom kiselinom ili kalijevim hidroksidom.

Akumulatorske baterije postavljene za punjenje i formiranje moraju biti s napojnom mrežom čvrsto spojene pomoću stezaljki za olovne polove akumulatora sa kiselinom ili posebnim naglavcima kod akumulatora sa lužinom, radi sprečavanja iskrenja. Spajanje akumulatorskih baterija žicama nije dopušteno. U prostoriju za punjenje i formiranje akumulatorskih baterija ne smije se ulaziti sa otvorenom vatrom niti se u njoj smije pušiti i paliti šibica, a generatori, elektromotori, električni uređaji i instalacija za osvjetljenje u prostoriji, moraju biti zaštićeni od iskrenja. U prostoriji za punjenje i formiranje akumulatorskih baterija i u prostoriji za čuvanje kiselina i lužina moraju biti umivaonici i posude sa l0% otopine sode ili 5% otopine borne kiseline zavisno od vrste elektrolita u akumulatorskim baterijama. U prostoriju za punjenje i formiranje akumulatorskih baterija smiju ulaziti samo osobe koje rade na tim poslovima.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Veljača 15, 2024

  Međunarodni seminar/webinar: Planiranje zaštite

  Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 22. veljače 2024. godine. Rok za prijavu sudionika seminara/webinara koji nisu autori je 15. ožujka 2024. godine, a prijavu je moguće izvršiti putem e-mail adrese: [email protected].
  Nastavite čitati
 • Veljača 14, 2024

  Video: Novi uređaj za mjerenje kemijskih štetnosti - Gasmet GT5000 Terra

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo najnoviji instrument tvrtke Preventa (ovlaštene od strane nadležnog ministarstva za mjerenje kemijskih čimbenika u radnom okolišu) - Gasmet GT5000 Terra, najnapredniji prenosivi uređaj za ovu vrstu mjerenja. U usporedbi s konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji su najčešće prisutni pri našim mjerenjima, ovaj instrument nudi ključne prednosti: - Gasmet GT5000 Terra koristi tehnologiju Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) za bržu i precizniju analizu zahvaljujući Fourierovoj transformaciji. Ova tehnologija ubrzava proces mjerenja i povećava razlučivost spektralnih traka, suprotno konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji često pokazuju nepreciznosti od plus/minus 10% pa sve do 25% kod određenih spojeva. - u skladu s načelima…
  Nastavite čitati
 • Veljača 05, 2024

  Seminar: Upravljanje kemikalijama 2024

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Upravljanje kemikalijama 2024.“ koji će se održati 20. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Diplomat na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb.  U NN 148/2023, dana 13. prosinca 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Savjetovanje je namijenjeno: - svim pravnim i fizičkim osobama osobama koje proizvode, stavljaju na tržište (maloprodaja, veleprodaja)…
  Nastavite čitati
 • Siječanj 19, 2024

  Stručni seminar: Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac Tehnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliše i registar onečišćavanja okoliša ROO

  Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom „Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac tehnnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša (ROO)“. Stručni seminar će se održati 16. veljače 2024. godine s početkom u 09:00 sati u kongresnoj dvorani Gradske sportske dvorane (Arena na Dravi), koji se nalazi na adresi Šetalište Franje Tuđmana, 42000 Varaždin. PROGRAM: 9:00 - 9:10 - UVODNA RIJEČ
  Nastavite čitati
 • Siječanj 16, 2024

  Priručnik: Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore

  Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“. Priručnik je koristan alat koji pruža sveobuhvatan pregled mjera zaštite od požara, koje poslodavac treba implementirati radi sigurnosti svih prisutnih u poslovnom prostoru – zaposlenika, stranaka, kupaca, klijenata te općenito svih osoba. Ovaj priručnik služi kao neprocjenjiv resurs, koji omogućuje dobru organizaciju sustava zaštite od požara u poslovnom subjektu ili provjeru valjanosti postojećeg sustava. Posebna pažnja posvećena je poslodavcima,…
  Nastavite čitati