Radovi u skučenom prostoru

Skučenim prostorima smatraju se kotlovi i druge zatvore­ne posude ili uređaji, prostori u brodovima i slično, kod kojih postoji opasnost od plinova, para i dimova. Isto tako, skučenim prostorima smatraju se male prostorije u zgradama, kao što su reviziona okna, podrumi itd. Radovi u skučenim uvjetima pojavljuju se kada je ograničena sloboda kretanja radnika.

 

Pri radu u skučenom prostoru postoji stalna opasnost od oštećenja zdravlja i javlja se, uglavnom, ili zbog nedostat­ka kisika, ili zbog njegove prevelike količine u zraku. U skučenim uvjetima postoji povećana opasnost od električne struje zbog stalnog dodira s površinama kovina. Zaštita od ovih opasnosti provodi se postavljanjem uređaja za odsisavanje zagađenog zraka uz istovremeno dovođenje svježeg zraka u prostor gdje se obavljaju radovi. U izuzetnim slučajevima može se za rad u skučenom prostoru koristiti cijevna maska s dovodom svježeg zraka iz vanjskog prostora. Upotreba plinske maske s filterom nije dozvoljena.

 

Čelične boce s kisikom i zapaljivim plinovima, razvijači acetilena kao i uređaji za elektrolučno zavarivanje, kao što su transformatori, generatori ili ispravljači te trans­formatori za rasvjetu, moraju pri radu uvijek stajati izvan skučenih prostora. Plamenik i gumene cijevi za dovod plinova moraju se držati u skučenim prostorima samo toliko koliko je neophodno za obavljanje posla. Za vrijeme dnevnog odmora i drugih, pa makar i sasvim kratkih prekida rada, mora ih se udaljiti iz tog prostora.

 

Napon praznog hoda kod uređaja za elektrolučno zavarivanje određen je i ne smije iznositi za istosmjernu struju više od 75 Volti, a za izmjeničnu više od 42 Volta. Kako je napon praznog hoda kod većine agregata i ispravljača ispod navedene granice, to znači da se oni mogu koristiti za rad u skučenim prostorima. Međutim, napon praznog hoda većine transformatora iznosi oko 70 Volti, što je daleko više od dozvoljenog. Zbog toga se za rad u skučenim prostorima smiju koristiti samo oni transformatori koji imaju posebnu oznaku o naponu praznog hoda od 42 Volta. Takvi transformatori imaju ugrađen posebni automatski uređaj koji povisuje napon na 70 Volti čim elektroda dotakne komad. Odmah nakon zavarivanja napon se opet vraća na 42 Volti. Ispravljači također moraju imati posebnu oznaku za rad u skučenim prostorima.

 

Osim ovih mjera, kod elektrolučnog zavarivanja u skučenim prostorima radnici moraju koristiti izolacijske ob­loge za izoliranje tijela od tla, zidova, metalnih dijelova itd. Sav pribor koji se koristi kod zavarivanja, kao što su kablovi, držači elektroda, spojnice za kablove i drugo, moraju imati besprijekornu izolaciju. Popravljeni kablovi ne smiju se upotrebljavati, a spojevi moraju biti izvedeni izoliranim spojnicama. Radno odijelo i kapa zavarivača moraju biti izrađeni od kože, na nogama radnik treba no­siti cipele s gumenim đonom, a na rukama kožne rukavi­ce s pet prstiju i dugim rukavcima.

 

Kod radova u kotlovima, cisternama, revizionim oknima ili sličnim prostorima potrebno je da na otvor takve posude ili prostora bude postavljen drugi radnik koji će stalno pratiti rad zavarivača i, u slučaju opasnosti, pružiti mu pomoć. Zavarivač mora pri tom nositi zaštitni pojas za kojega je vezano uže čiji kraj stalno drži radnik koji se nalazi na otvoru. U slučaju opasnosti radnik će zavarivača hitno pomoću užeta izvući na slobodan prostor.

 

- Ne započinjite rad u skučenom prostoru ako nije osi­gurana dobra ventilacija tog prostora. U izuzetnim prilikama možete koristiti cijevnu masku s dovodom svježeg zraka, ali nikako plinsku  masku s filterom.

- Kod plinskog zavarivanja u skučenom prostoru vodite računa o ispravnosti pribora. Plamenik, gumene cijevi, ventili i spojevi ne smiju propuštati plinove. Čelične boce, niti pribor, nikada ne držite u skučenom prostoru duže nego što je neophodno potrebno. Uređaji i pribor za elektrolučno zavarivanje u skučenom prostoru moraju biti u odgovarajućoj izvedbi zbog opasnog napona praznog hoda. Zbog toga pazite na oznake koje moraju imati takvi uređaji. Sav pribor mora biti potpuno izoliran i neoštećen. To se naročito odnosi na držač elektro­da i kablove. Osobna zaštitna sredstva koja koristite u skučenom prostoru moraju biti ispravna, cijela i suha.

 

- Prije svakog ulaska u ko­tao, cisternu i sličan pro­stor, zatražite da vas nadzi­re drugi radnik koji će se nalaziti na otvoru i držati uže vezano za vaš po­jas. To uže nemojte nikada koristiti za dodavanje materijala.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati