Radovi u skučenom prostoru

Skučenim prostorima smatraju se kotlovi i druge zatvore­ne posude ili uređaji, prostori u brodovima i slično, kod kojih postoji opasnost od plinova, para i dimova. Isto tako, skučenim prostorima smatraju se male prostorije u zgradama, kao što su reviziona okna, podrumi itd. Radovi u skučenim uvjetima pojavljuju se kada je ograničena sloboda kretanja radnika.

 

Pri radu u skučenom prostoru postoji stalna opasnost od oštećenja zdravlja i javlja se, uglavnom, ili zbog nedostat­ka kisika, ili zbog njegove prevelike količine u zraku. U skučenim uvjetima postoji povećana opasnost od električne struje zbog stalnog dodira s površinama kovina. Zaštita od ovih opasnosti provodi se postavljanjem uređaja za odsisavanje zagađenog zraka uz istovremeno dovođenje svježeg zraka u prostor gdje se obavljaju radovi. U izuzetnim slučajevima može se za rad u skučenom prostoru koristiti cijevna maska s dovodom svježeg zraka iz vanjskog prostora. Upotreba plinske maske s filterom nije dozvoljena.

 

Čelične boce s kisikom i zapaljivim plinovima, razvijači acetilena kao i uređaji za elektrolučno zavarivanje, kao što su transformatori, generatori ili ispravljači te trans­formatori za rasvjetu, moraju pri radu uvijek stajati izvan skučenih prostora. Plamenik i gumene cijevi za dovod plinova moraju se držati u skučenim prostorima samo toliko koliko je neophodno za obavljanje posla. Za vrijeme dnevnog odmora i drugih, pa makar i sasvim kratkih prekida rada, mora ih se udaljiti iz tog prostora.

 

Napon praznog hoda kod uređaja za elektrolučno zavarivanje određen je i ne smije iznositi za istosmjernu struju više od 75 Volti, a za izmjeničnu više od 42 Volta. Kako je napon praznog hoda kod većine agregata i ispravljača ispod navedene granice, to znači da se oni mogu koristiti za rad u skučenim prostorima. Međutim, napon praznog hoda većine transformatora iznosi oko 70 Volti, što je daleko više od dozvoljenog. Zbog toga se za rad u skučenim prostorima smiju koristiti samo oni transformatori koji imaju posebnu oznaku o naponu praznog hoda od 42 Volta. Takvi transformatori imaju ugrađen posebni automatski uređaj koji povisuje napon na 70 Volti čim elektroda dotakne komad. Odmah nakon zavarivanja napon se opet vraća na 42 Volti. Ispravljači također moraju imati posebnu oznaku za rad u skučenim prostorima.

 

Osim ovih mjera, kod elektrolučnog zavarivanja u skučenim prostorima radnici moraju koristiti izolacijske ob­loge za izoliranje tijela od tla, zidova, metalnih dijelova itd. Sav pribor koji se koristi kod zavarivanja, kao što su kablovi, držači elektroda, spojnice za kablove i drugo, moraju imati besprijekornu izolaciju. Popravljeni kablovi ne smiju se upotrebljavati, a spojevi moraju biti izvedeni izoliranim spojnicama. Radno odijelo i kapa zavarivača moraju biti izrađeni od kože, na nogama radnik treba no­siti cipele s gumenim đonom, a na rukama kožne rukavi­ce s pet prstiju i dugim rukavcima.

 

Kod radova u kotlovima, cisternama, revizionim oknima ili sličnim prostorima potrebno je da na otvor takve posude ili prostora bude postavljen drugi radnik koji će stalno pratiti rad zavarivača i, u slučaju opasnosti, pružiti mu pomoć. Zavarivač mora pri tom nositi zaštitni pojas za kojega je vezano uže čiji kraj stalno drži radnik koji se nalazi na otvoru. U slučaju opasnosti radnik će zavarivača hitno pomoću užeta izvući na slobodan prostor.

 

- Ne započinjite rad u skučenom prostoru ako nije osi­gurana dobra ventilacija tog prostora. U izuzetnim prilikama možete koristiti cijevnu masku s dovodom svježeg zraka, ali nikako plinsku  masku s filterom.

- Kod plinskog zavarivanja u skučenom prostoru vodite računa o ispravnosti pribora. Plamenik, gumene cijevi, ventili i spojevi ne smiju propuštati plinove. Čelične boce, niti pribor, nikada ne držite u skučenom prostoru duže nego što je neophodno potrebno. Uređaji i pribor za elektrolučno zavarivanje u skučenom prostoru moraju biti u odgovarajućoj izvedbi zbog opasnog napona praznog hoda. Zbog toga pazite na oznake koje moraju imati takvi uređaji. Sav pribor mora biti potpuno izoliran i neoštećen. To se naročito odnosi na držač elektro­da i kablove. Osobna zaštitna sredstva koja koristite u skučenom prostoru moraju biti ispravna, cijela i suha.

 

- Prije svakog ulaska u ko­tao, cisternu i sličan pro­stor, zatražite da vas nadzi­re drugi radnik koji će se nalaziti na otvoru i držati uže vezano za vaš po­jas. To uže nemojte nikada koristiti za dodavanje materijala.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati