Radovi u skučenom prostoru

Skučenim prostorima smatraju se kotlovi i druge zatvore­ne posude ili uređaji, prostori u brodovima i slično, kod kojih postoji opasnost od plinova, para i dimova. Isto tako, skučenim prostorima smatraju se male prostorije u zgradama, kao što su reviziona okna, podrumi itd. Radovi u skučenim uvjetima pojavljuju se kada je ograničena sloboda kretanja radnika.

 

Pri radu u skučenom prostoru postoji stalna opasnost od oštećenja zdravlja i javlja se, uglavnom, ili zbog nedostat­ka kisika, ili zbog njegove prevelike količine u zraku. U skučenim uvjetima postoji povećana opasnost od električne struje zbog stalnog dodira s površinama kovina. Zaštita od ovih opasnosti provodi se postavljanjem uređaja za odsisavanje zagađenog zraka uz istovremeno dovođenje svježeg zraka u prostor gdje se obavljaju radovi. U izuzetnim slučajevima može se za rad u skučenom prostoru koristiti cijevna maska s dovodom svježeg zraka iz vanjskog prostora. Upotreba plinske maske s filterom nije dozvoljena.

 

Čelične boce s kisikom i zapaljivim plinovima, razvijači acetilena kao i uređaji za elektrolučno zavarivanje, kao što su transformatori, generatori ili ispravljači te trans­formatori za rasvjetu, moraju pri radu uvijek stajati izvan skučenih prostora. Plamenik i gumene cijevi za dovod plinova moraju se držati u skučenim prostorima samo toliko koliko je neophodno za obavljanje posla. Za vrijeme dnevnog odmora i drugih, pa makar i sasvim kratkih prekida rada, mora ih se udaljiti iz tog prostora.

 

Napon praznog hoda kod uređaja za elektrolučno zavarivanje određen je i ne smije iznositi za istosmjernu struju više od 75 Volti, a za izmjeničnu više od 42 Volta. Kako je napon praznog hoda kod većine agregata i ispravljača ispod navedene granice, to znači da se oni mogu koristiti za rad u skučenim prostorima. Međutim, napon praznog hoda većine transformatora iznosi oko 70 Volti, što je daleko više od dozvoljenog. Zbog toga se za rad u skučenim prostorima smiju koristiti samo oni transformatori koji imaju posebnu oznaku o naponu praznog hoda od 42 Volta. Takvi transformatori imaju ugrađen posebni automatski uređaj koji povisuje napon na 70 Volti čim elektroda dotakne komad. Odmah nakon zavarivanja napon se opet vraća na 42 Volti. Ispravljači također moraju imati posebnu oznaku za rad u skučenim prostorima.

 

Osim ovih mjera, kod elektrolučnog zavarivanja u skučenim prostorima radnici moraju koristiti izolacijske ob­loge za izoliranje tijela od tla, zidova, metalnih dijelova itd. Sav pribor koji se koristi kod zavarivanja, kao što su kablovi, držači elektroda, spojnice za kablove i drugo, moraju imati besprijekornu izolaciju. Popravljeni kablovi ne smiju se upotrebljavati, a spojevi moraju biti izvedeni izoliranim spojnicama. Radno odijelo i kapa zavarivača moraju biti izrađeni od kože, na nogama radnik treba no­siti cipele s gumenim đonom, a na rukama kožne rukavi­ce s pet prstiju i dugim rukavcima.

 

Kod radova u kotlovima, cisternama, revizionim oknima ili sličnim prostorima potrebno je da na otvor takve posude ili prostora bude postavljen drugi radnik koji će stalno pratiti rad zavarivača i, u slučaju opasnosti, pružiti mu pomoć. Zavarivač mora pri tom nositi zaštitni pojas za kojega je vezano uže čiji kraj stalno drži radnik koji se nalazi na otvoru. U slučaju opasnosti radnik će zavarivača hitno pomoću užeta izvući na slobodan prostor.

 

- Ne započinjite rad u skučenom prostoru ako nije osi­gurana dobra ventilacija tog prostora. U izuzetnim prilikama možete koristiti cijevnu masku s dovodom svježeg zraka, ali nikako plinsku  masku s filterom.

- Kod plinskog zavarivanja u skučenom prostoru vodite računa o ispravnosti pribora. Plamenik, gumene cijevi, ventili i spojevi ne smiju propuštati plinove. Čelične boce, niti pribor, nikada ne držite u skučenom prostoru duže nego što je neophodno potrebno. Uređaji i pribor za elektrolučno zavarivanje u skučenom prostoru moraju biti u odgovarajućoj izvedbi zbog opasnog napona praznog hoda. Zbog toga pazite na oznake koje moraju imati takvi uređaji. Sav pribor mora biti potpuno izoliran i neoštećen. To se naročito odnosi na držač elektro­da i kablove. Osobna zaštitna sredstva koja koristite u skučenom prostoru moraju biti ispravna, cijela i suha.

 

- Prije svakog ulaska u ko­tao, cisternu i sličan pro­stor, zatražite da vas nadzi­re drugi radnik koji će se nalaziti na otvoru i držati uže vezano za vaš po­jas. To uže nemojte nikada koristiti za dodavanje materijala.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati