Radovi u skučenom prostoru

Skučenim prostorima smatraju se kotlovi i druge zatvore­ne posude ili uređaji, prostori u brodovima i slično, kod kojih postoji opasnost od plinova, para i dimova. Isto tako, skučenim prostorima smatraju se male prostorije u zgradama, kao što su reviziona okna, podrumi itd. Radovi u skučenim uvjetima pojavljuju se kada je ograničena sloboda kretanja radnika.

 

Pri radu u skučenom prostoru postoji stalna opasnost od oštećenja zdravlja i javlja se, uglavnom, ili zbog nedostat­ka kisika, ili zbog njegove prevelike količine u zraku. U skučenim uvjetima postoji povećana opasnost od električne struje zbog stalnog dodira s površinama kovina. Zaštita od ovih opasnosti provodi se postavljanjem uređaja za odsisavanje zagađenog zraka uz istovremeno dovođenje svježeg zraka u prostor gdje se obavljaju radovi. U izuzetnim slučajevima može se za rad u skučenom prostoru koristiti cijevna maska s dovodom svježeg zraka iz vanjskog prostora. Upotreba plinske maske s filterom nije dozvoljena.

 

Čelične boce s kisikom i zapaljivim plinovima, razvijači acetilena kao i uređaji za elektrolučno zavarivanje, kao što su transformatori, generatori ili ispravljači te trans­formatori za rasvjetu, moraju pri radu uvijek stajati izvan skučenih prostora. Plamenik i gumene cijevi za dovod plinova moraju se držati u skučenim prostorima samo toliko koliko je neophodno za obavljanje posla. Za vrijeme dnevnog odmora i drugih, pa makar i sasvim kratkih prekida rada, mora ih se udaljiti iz tog prostora.

 

Napon praznog hoda kod uređaja za elektrolučno zavarivanje određen je i ne smije iznositi za istosmjernu struju više od 75 Volti, a za izmjeničnu više od 42 Volta. Kako je napon praznog hoda kod većine agregata i ispravljača ispod navedene granice, to znači da se oni mogu koristiti za rad u skučenim prostorima. Međutim, napon praznog hoda većine transformatora iznosi oko 70 Volti, što je daleko više od dozvoljenog. Zbog toga se za rad u skučenim prostorima smiju koristiti samo oni transformatori koji imaju posebnu oznaku o naponu praznog hoda od 42 Volta. Takvi transformatori imaju ugrađen posebni automatski uređaj koji povisuje napon na 70 Volti čim elektroda dotakne komad. Odmah nakon zavarivanja napon se opet vraća na 42 Volti. Ispravljači također moraju imati posebnu oznaku za rad u skučenim prostorima.

 

Osim ovih mjera, kod elektrolučnog zavarivanja u skučenim prostorima radnici moraju koristiti izolacijske ob­loge za izoliranje tijela od tla, zidova, metalnih dijelova itd. Sav pribor koji se koristi kod zavarivanja, kao što su kablovi, držači elektroda, spojnice za kablove i drugo, moraju imati besprijekornu izolaciju. Popravljeni kablovi ne smiju se upotrebljavati, a spojevi moraju biti izvedeni izoliranim spojnicama. Radno odijelo i kapa zavarivača moraju biti izrađeni od kože, na nogama radnik treba no­siti cipele s gumenim đonom, a na rukama kožne rukavi­ce s pet prstiju i dugim rukavcima.

 

Kod radova u kotlovima, cisternama, revizionim oknima ili sličnim prostorima potrebno je da na otvor takve posude ili prostora bude postavljen drugi radnik koji će stalno pratiti rad zavarivača i, u slučaju opasnosti, pružiti mu pomoć. Zavarivač mora pri tom nositi zaštitni pojas za kojega je vezano uže čiji kraj stalno drži radnik koji se nalazi na otvoru. U slučaju opasnosti radnik će zavarivača hitno pomoću užeta izvući na slobodan prostor.

 

- Ne započinjite rad u skučenom prostoru ako nije osi­gurana dobra ventilacija tog prostora. U izuzetnim prilikama možete koristiti cijevnu masku s dovodom svježeg zraka, ali nikako plinsku  masku s filterom.

- Kod plinskog zavarivanja u skučenom prostoru vodite računa o ispravnosti pribora. Plamenik, gumene cijevi, ventili i spojevi ne smiju propuštati plinove. Čelične boce, niti pribor, nikada ne držite u skučenom prostoru duže nego što je neophodno potrebno. Uređaji i pribor za elektrolučno zavarivanje u skučenom prostoru moraju biti u odgovarajućoj izvedbi zbog opasnog napona praznog hoda. Zbog toga pazite na oznake koje moraju imati takvi uređaji. Sav pribor mora biti potpuno izoliran i neoštećen. To se naročito odnosi na držač elektro­da i kablove. Osobna zaštitna sredstva koja koristite u skučenom prostoru moraju biti ispravna, cijela i suha.

 

- Prije svakog ulaska u ko­tao, cisternu i sličan pro­stor, zatražite da vas nadzi­re drugi radnik koji će se nalaziti na otvoru i držati uže vezano za vaš po­jas. To uže nemojte nikada koristiti za dodavanje materijala.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 21, 2024

  Edukacija: Zaštita na radu - obveze poslodavca online

  Self-determination theory d.o.o. organizira edukaciju pod nazivom „Zaštita na radu obveze poslodavaca“ koja će se održavati 11.07. , 24.09. i 26.11.2024. godine. Edukacija će se održavati online putem Webinar-a. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju predstavljaju ključni element ljudskih prava zaposlenika i održivog poslovnog razvoja. Webinar je usmjeren na primjenu obaveznih propisa i potencijalni inspekcijski nadzor. Namijenjen je višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je osigurati potpuno razumijevanje obveza, primjenu propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementaciju mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Sadržaj edukacije obuhvaća ključne aspekte…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 04, 2024

  9. Međunarodni stručno-znanstveni skup ''Zaštita na radu i zaštita zdravlja''

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup pod nazivom „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“. Skup će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik koji se nalazi na adresi  Ul. Majstora Radovana 7, 23000 Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu tradicionalno se okupljaju stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša. Ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za interdisciplinarnu suradnju, omogućujući sudionicima da se upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u svojim područjima, kao i da razmijene najbolje prakse i izazove s kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 03, 2024

  19. Međunarodna Konferencija - Digitalizacija i sigurnost

  THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) organizira 19. međunarodnu konferenciju pod nazivom: "Digitalizacija i sigurnost". Konferencija će se održavati od 14. do 15. lipnja 2024. godine ONLINE i uživo u Hotelu Matija Gubec, koji se nalazi na adresi Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Rok za prijavu sudionika je 31.05.2024. godine Program za 14.06.2024. godine: Accreditation of Conference participants Division of Conference materials Moderator: Josip Taradi, Zagorka Krstić Prša
  Nastavite čitati
 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati