Ručni mehanizirani alat

Pod ručnim mehaniziranim alatom podrazumijeva se alat koje pokreče električna energija, tlačeni zrak ili motori s unutrašnjim sagorijevanjem.

ALATI NA ELEKTRIČNI POGON

Kod svakog alata kojeg pokreće električna energija postoji opasnost od električnog udara. Ručni mehanizirani alat upotrebljava se na različitim mjestima i u svim uvjetima. Tako ga radnici upotrebljavaju u prašnim i vlažnim prostorijama, pri hladnom i toplom vremenu, te u različitim položajima. Tijekom rada, u unutarnjost takvih alata, kroz otvore za ventilaciju, prodire nečistoća i vlaga. Osim toga, ugljene četkice se trenjem po kolektoru troše, a njihovi sitni dijelovi u unutarnjosti stvaraju vodljivi sloj, koji smanjuje otpor izolacije. Radi toga kućište alata, ili metalni pristupačni dijelovi na alatu mogu doći pod napon i ako radnik, pri korištenju takvog alata stoji na dobro vodljivom tlu ili dodiruje istovremeno neke vodljive i uzemljene predmete (cjevovode, metalne konstrukcije i sl.), kroz njegovo tijelo može proteći električna struja i usmrtiti ga. Jednako je tako opasno, ako je oštećen dovodni kabel alata ili utikač. Također treba kod rada na većim udaljenostima od izvora električne energije (utičnice) posvetiti pozornost produžnom kabelu, da kod kretanja ljudi i vozila na dođe do njegovog oštećenja. Kod skupljanja produžnog kabela, uvijek ga treba prvo isključiti iz utičnice, a tek tada sakupljati.
Najveći broj ručnih mehaniziranih alata izveden je u dvostrukoj izolaciji. To je takozvana zaštita klase II. 

Uređaji koji nisu označeni ovom oznakom obvezno se na električnu energiju moraju spajati preko kabla koji ima i zaštitni vodič zeleno-žute boje (oznaka PE) i priključnice za zaštitnim kontaktom.

Zaštitni vodič mora biti dobro spojen na kućište trošila i na zaštitni kontakt utikača.

Priključak trošila sa zaštitnim vodičem izvodi se utikačem sa zaštitnim kontaktom (šuko) u priključnicu koja također ima zaštitne kontakte (šuko).

Kod upotrebe ručnih mehaniziranih alata radniku prijeti opasnost od pokretnih dijelova alata. Osovina koja se giba velikom brzinom, kao i razni priključci koji se dodaju na alat, predstavljaju stalnu opasnost od zahvaćanja dijelova odjeće ili tijela radnika. Posebno su opasni razni priključci koji se dodaju alatima, a ne mogu se potpuno zaštititi, pa je s njima potrebno oprezno i sigurno rukovati. 

Kod upotrebe ovih alata, zbog velike brzine, često dolazi do lomova dijelova materijala koji se obrađuje, pa je tijekom rada obvezna upotreba osobnih zaštitnih sredstava. Alat se može odložiti samo kad je potpuno zaustavljeno okretanje, u protivnom se može dogoditi da netko uzme taj alat i da se ozlijedi, jer se zbog velike brzine čini da alat miruje.

Opasni alati poput kružnih pila, moraju imati prekidač za uključenje koji se djeluje na dodir, tj. uređaj radi samo kad je prst na prekidaču, a pri micanju prsta, odnosno ispuštanju uređaja iz ruke, rad se automatski prekida.

Manje opasni uređaji poput bušilica mogu imati i dodatan prekidač kojim se može „zaključati“ rad stroja, za slučaj duljeg rada.


Opasnost od iskrenja postoji, ako se radovi s ovim alatom, obavljaju u blizini zapaljivih tekućina ili plinova. Naime, brojni ručni mehanizirani alat na pogon električnom energijom, iskri na kolektoru, a i kod radova na obradi metala dolazi do iskrenja. Kada se dvoji u postojanje smjese zapaljivih tekućina ili plinova na mjestu rada, treba obavijestiti neposrednog rukovoditelja, koji je dužan provjeriti koncentraciju smjese, te poduzeti potrebne mjere za siguran rad. Tek kada neposredni rukovoditelj odobri rad u tom prostoru, može se početi radom.