Slaganje i sortiranje robe

Predmeti i roba odložena bez ikakvog reda na policama, prodajnim stolovima ili pultovima, na podu, ili pak u priručnom skladištu, mogu se vrlo lako prevrnuti ili pasti te kod toga prouzročiti ozljede, od neznatnih udaraca pa do teških ozljeda nogu, ruku i ostalih dijelova tijela, kako osoblja tako i potrošača. Također postoji opasnost od teških ozljeda i šteta zbog nepravilnog sortiranja i odlaganja robe, kao što su boje, lakovi i zapaljive tekućine ako se ne poštuju propisi i upute proizvođača. Zato je potrebno pokloniti određenu pozornost odlaganju, sortiranju i slaganju robe te savjesno obaviti posao da se izbjegnu ozljede i štete koje pri tom mogu nastati.


Robu uvijek sortirajte po vrstama, bez obzira na to radi li se o priručnom skladištu ili o policama u trgovini, i na način kako to preporučuje odnosno zahtijeva proizvođač.

Pri slaganju i sortiranju štetnih tvari, osim uputa proizvođača trebaju se poštovati i posebne upute za rukovanje i transport štetnih i opasnih materijala, koje su izrađene u obliku posebnih kartica. U protivnom može nastati nezgoda zbog ambalaže, pa i kemijska reakcija radi miješanja pojedinih tvari, što se manifestira požarom ili razvojem štetnih plinova i para.

Zapaljivi materijal treba držati u trgovini samo u minimalnim količinama, a sav ostali materijal mora biti smješten u odvojenoj prostoriji koja je zaštićena od požara. Pri tom treba kontrolirati je li ambalaža dobro zatvorena te jesu li propisane naljepnice, koje je stavio proizvođač, ispravne i dobro vidljive.

Prijenos jetkih, nagrizajućih, otrovnih i drugih štetnih tvari, koje su obično smještene u velikim staklenim balonima, opasan je posao ako ga obavlja samo jedan radnik. Stoga za ovaj posao treba zatražiti pomoć. U protivnom može se dogoditi da pukne staklena ambalaža i da se tekućina prolije, što može uzrokovati teške ozljede.

Kod smještanja i pretakanja štetnih tvari koristite samo takozvane "ljuljačke" ili specijalne crpke, pa će vam tako posao biti olakšan i siguran.

Nepravilno odlaganje teških i velikih predmeta također može biti opasno, kako za radnike, tako i za potrošače, ako se takvi pred­meti nalaze uz prometne površine kojima se oni kreću. Teške i velike predmete stavljajte uvijek na pod

prosto­rije, nikada ih ne slažite u visinu bez obzira na eventualno skučen prostor. Bolje će biti da stoje u skladištu nego da padnu na osobe koje se kreću trgovinom.

Rušenje visokih naslaga robe često je uzrok ozljedama radnika. Stoga robu treba slagati vezivanjem, to jest tako da redovi budu međusobno povezani. Kod ovako složene robe postoji vrlo mala vjerojatnost da će se ona srušiti. Također treba obratiti pozornost na to da se ne zauzmu površine predviđene za kretanje. Nikada ne odstupite od pravila slaganja robe vezivanjem, jer je to jedini siguran način slaganja robe. Pri tom predmete koji imaju veću površinu nalijeganja stavljajte na dno

Dugi predmeti moraju biti položeni na podu prostorije, ako su pak postavljeni okomito, treba ih složiti u posebne odjeljke i osigurati od pada pomoću lanaca ili na neki drugi sličan način. Predmeti okruglog oblika također se moraju osigurati da bi se spriječilo kotrljanje i pad, i to tako da se postave letvice s obje strane takvog predmeta. Sigurnost pri slaganju robe ne ovisi samo o načinu slaganja, već i o ispravnosti polica, regala i slično te o njihovoj nosivosti. Nipošto se oni ne smiju preopteretiti dodatnom robom. Stoga i ovom problemu treba posvetiti potrebnu pozornost. Police i regali za robu moraju biti potpuno is­pravni, neoštećeni i dobro učvršćeni te izrađeni tako da mogu izdržati teret koji se na njih odlaže. Ako primijetite napuknuta mjesta, savijanje, pomicanje ili slično, od­mah o tome obavijestite neposrednog voditelja.

Regali za šipkasti materijal ne smiju biti kraći od robe da se ne ozlijede potrošači i osoblje pri kretanju. Osim toga, moraju biti dovoljno čvrsti i stabilni kako se ne bi prevrnuli.

Ne penjite se po poli­cama i regalima da biste dohvatili robu koja je složena iznad isine vaše glave, jer postoji opasnost da padnete, ozlijedite se i oštetite robu. Za takve poslove koristite ljestve odgovarajuće visine i izvedbe. Penjanje po policama i regalima nedopustivo je i zbog estetskih i higijenskih razloga, pogotovo kada je riječ o prehrambenim proizvodima.

Nerijetko se događa da okvirno ili pokrovno staklo na pultu bude razbijeno, što predstavlja stalnu opasnost od posjekotina i za osoblje i za potrošača.

Razbijeno staklo odmah počistite i o tome obavijestite neposrednog voditelja ili osoblje službe održavanja. Ako na pultu postoje krilna vrata ili ladice, tada ta strana tezge mora biti okrenuta na suprotnu stranu od površina kojima se kreću potrošači.

Poslovi koji se obavljaju na povišenim mjestima, kao što su slaganje robe na police i regale, dekoracija prostorija te dohvaćanje robe s polica pri posluživanju potrošača, predstavljaju opasnost od padova. Najčešći uzroci ozljeda u tim slučajevima su obično improvizirane radne platforme od stolica i sanduka te oštećene, odnosno neodgovarajuće ljestve.