Štetno zračenje

Kod plinskog zavarivanja stvara se, uglavnom, intenzivno zračenje na vidljivom području, koje se očituje bliještanjem. Štetnog ultraljubičastog ili infracrvenog zračenja ima manje kod plinskog zavarivanja. Štetnom zračenju izložen je, uglavnom, samo zavarivač, a ne i njegova okolina. Iz toga slijedi, da se zaštita može efikasno provesti osobnim zaštitnim sredstvima, i to zaštitnim naočalama s tamnim staklima takvih zasjenjenja koja odgovaraju vrsti posla. Ispred tamnog stakla stavlja se prozirno zaštitno staklo koje treba mijenjati kad se zaprlja. Zasjenjenja tamnih stakala za zaštitne naočale kod plinskog zavarivanja u odnosu na vrst posla su slijedeća:

- Zasjenjenje broj 3 za: plinsko zavarivanje aluminij­skih i magnezijskih legura, zavarivanje olova. Zaš­titne naočale s takvim staklima moraju nositi i pomoćni radnici zaposleni u okolini mjesta zavari­vanja.

- Zasjenjenje broj 4 za: strojno i ručno plinsko rezanje, skidanje skrame plamenom, lemljenje sre­brom, plinsko zavarivanje topljenjem kokilnih odljevaka od legura na bazi cinka, tvrdo lemljenje tankih bakrenih cijevi i tankih čeličnih limova.

- Zasjenjenje broj 5 za: plinsko zavarivanje toplje­njem nikla i niklenih legura, plinsko zavarivanje bakra i bakrenih legura, plinsko zavarivanje toplje­njem čeličnih ploča, elektrootporno zavarivanje, tvrdo lemljenje broncom na teškim komadima čelika i sivog lijeva bez prethodnog zagrijavanja, plinsko zavarivanje topljenjem na malim površina­ma i malim čeličnim dijelovima, sve operacije otvrđivanja plamenom.

- Zasjenjenje broj 6 za: plinsko zavarivanje teških čeličnih komada, plinsko zavarivanje teških odljevaka od sivog lijeva, elektrolučno zavarivanje do 30 Ampera.


Za zaštitu očiju kod plin­skog zavarivanja koristite zaštitne naočale s tamnim staklima različitih zasjenje­nja ovisno o vrsti zavariva­nja. Ako pri radu koristite dioptrijske naočale, zahtijevajte umjesto zaštitnih naočala poseban štitnik za oči s tamnim staklima koji se stavlja iznad naočala.


Kod elektrolučnog zavarivanja javlja se, zbog mnogo viših temperatura od tališta kovina, uz jako vidljivo zračenje također i ultraljubičasto i infracrveno zračenje. Kod promjene jačine struje za zavarivanje mijenja se uglavnom samo jačina isijavanja. Kako je zračenje vrlo jako, njemu nije izložen samo zavarivač, nego i radnici zaposleni u okolini mjesta zavarivanja (pomoćnici, okol­ni radnici). Zavarivač se zaštićuje osobnim zaštitnim sredstvima, i to štitnicima za oči i lice s tamnim staklima takvih zasjenjenja koja odgovaraju vrsti posla. Kako osim za oči postoji opasnost od zračenja i za lice, naočale nisu prikladne. Za zaštitu kože od zračenja koriste se zaštitna pregača i zaštitne rukavice koje ujedno služe za zaštitu od prskajućih čestica metala. Zasjenjenja tamnih stakala za štitnike kod elektrolučnog zavarivanja u odnosu na vrstu posla su slijedeća:

- Zasjenjenje broj 6: za elektrolučno zavarivanje s jakošću struje do 30 Ampera.

- Zasjenjenje broj 7 i 8: za teško plinsko zavarivanje i elektrolučno zavarivanje s jakošću struje od 30 do 75 Ampera.

- Zasjenjenje broj 9 i 10: za elektrolučno zavarivanje s jakošću struje od 75 do 200 Ampera.

- Zasjenjenje broj 11 i 12: za elektrolučno zavariva­nje s jakošću struje od 200 do 400 Ampera.

- Zasjenjenje broj 13 i 14: za elektrolučno zavariva­nje s jakošću struje većom od 400 Ampera.


Kod elektrolučnog zavari­vanja koristite štitnike za oči i lice s tamnim stakli­ma različitih zasjenjenja, ovisno o jakosti struje zavarivanja. Kod zavarivanja u zaštitnom plinu koristite posebne štitnike za oči i lice sa zaštitnim šljemom.

Kod elektrolučnog zavarivanja postoji opasnost od zra­čenja i za okolne radnike koji mogu biti zahvaćeni i reflektiranim zrakama. Zbog toga je potrebno oko radnog mjesta zavarivača postaviti zaštitni paravan od neprozirnog materijala koji ne gori. Pomoćnici zavariva­ča moraju, u pravilu, koristiti pri radu ista zaštitna sredstva kao i zavarivači.

 

Kod elektrolučnog zavarivanja u zaštitnom plinu razvija se intenzivno zračenje, kako na vidljivom tako i na ultraljubičastom i infracrvenom području. Uzrok tome su veoma visoke temperature koje se ovdje postižu. Temperatura luka iznosi kod ručnog elektrolučnog zavarivanja oko 4000-6000 °C, kod zavarivanja u CO2 kao zaštitnom plinu oko 6000-10000 °C, a kod zavarivanja kada je zaštitni plin argon, od 8000 do 15000 °C. Zbog toga se za zaštitu koriste specijalna kožna zaštitna odijela koja potpuno zaštićuju tijelo od utjecaja ultraljubičastih zraka, a za zaštitu glave koriste se zaštitni šljemovi sa štitnicima za oči, lice i vrat. Zaštitna stakla moraju odgovarati vrsti posla, pa njihovo zasjenjenje treba prema DIN-u iznositi:

- Zasjenjenje broj 10: za elektrolučno zavarivanje u zaštitnom plinu s jakošću struje od 0 do 75 Ampera.

- Zasjenjenje broj 11 i 12: za elektrolučno zavariva­nje u zaštitnom plinu s jakošću struje od 75 do 400 Ampera.

- Zasjenjenje broj 12 i 13: za elektrolučno zavariva­nje u zaštitnom plinu s jakošću struje od preko 400 Ampera.

Na zasjenjena zaštitna stakla moraju se postaviti prozirna stakla, koja će štititi od prljanja i oštećenja, ali i od štetnog utjecaja topline. Kod elektrolučnog zavarivanja u zaštitnom plinu također mora biti okolina zaštićena od zračenja paravanima, ili pak svi radnici u okolini moraju koristiti zaštitne naočale sa staklima za zaštitu od ultraljubičastog zračenja sa straničnim štitnicima. Pomoćnici zavarivača moraju koristit ista sredstva kao i zavarivači.


Mjesto rada kod zavariva­nja zaštitite odgovarajućim paravanom, kako biste okolne radnike zaštitili od utjecaja  štetnog zračenja.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati