Uređaji za upravljanje strojevima

Posebnu opasnost pri radu na strojevima predstavljaju uređaji za upravljanje, ako nisu postavljeni na odgovarajuća mjesta, pa radnik nije u mogućnosti, lako i brzo, a to znači i sigurno, na njih djelovati, ili ako nisu izvedeni na odgovarajući način, zbog čega može doći do pokretanja stroja u vrijeme kada to za radnika koji rukuje strojem može biti opasno. Potrebno voditi računa, da uređaji za upravljanje strojem budu izvedeni na način koji omogućava sigurno djelovanje, što zahtijevaju i propisi. Zbog toga se već kod konstruiranja, a posebno kod pregradnje ili popravaka strojeva, mora voditi računa o ispravnom postavljanju uređaja za upravljanje te odgovarajućoj izvedbi tih uređaja.

Uređaji za upravljanje radnom opremom moraju biti lako vidljivi, prepoznatljivi i označeni u skladu s posebnim propisima. Upravljački uređaji moraju biti smješteni izvan opasnog područja radne opreme, tako da njihovo djelovanje ne uzrokuje dodatne opasnosti i da se spriječe opasnosti koje mogu nastati kao posljedica njihovog nenamjernog uključivanja. Rukovatelj mora imati mogućnost s mjesta upravljanja nadzirati opasna područja radne opreme i osigurati da se radnici ne zadržavaju u tim područjima. Upravljački sustavi na radnoj opremi moraju biti sigurni, uzimajući u obzir moguće greške, zastoje i ograničenja u predvidljivim okolnostima uporabe radne opreme.

Prema pravilima zaštite na radu uređaji za rukovanje (tipkala, sklopke, poluge i drugo) moraju se nalaziti na visi­ni od 70 do160 cm, ako radnik radi u stojećem položaju, odnosno na visini od 60 do120 cmako radnik radi u sjedećem položaju. Sila kojom radnik mora djelovati na polugu ne smije zahtijevati više od 50 N. Ručice poluga i drugih dijelova za upravljanje moraju biti prilagođene obliku šake i presvučene materijalom koji slabo provodi, toplinu i ne provodi, struju. Osim toga, poluge moraju hiti tako izvedene da se ne mogu nehotice pokrenuti iz svog položaja, to jest da se ne može stroj nehotice pokrenuti.

Radna oprema mora biti opremljena sigurnim uređajem za potpuno i sigurno zaustavljanje pokretnih dijelova. Svako radno mjesto na radnoj opremi, uzimajući u obzir vrste opasnosti i moguće ozljede izloženih radnika, mora biti opremljeno upravljačkim uređajem za zaustavljanje određenog pokretnog dijela ili cijele radne opreme. Upravljački uređaj za zaustavljanja radne opreme mora imati prednost pred upravljačkim uređajem za njeno pokretanje. Po zaustavljanju radne opreme ili njenih opasnih dijelova, mora se osigurati isključenje dovoda pogonske energije na upravljačkom uređaju za pokretanje. Ako djelovanje radne opreme tijekom njenog normalnog zaustavljanja predstavlja opasnost za izložene radnike, radna oprema mora imati uređaj za brzo zaustavljanje u nuždi

Tipkala koja služe za uključivanje strojeva moraju biti uvučena, to jest gornja površina tipkala mora biti ispod površine okoline ili pak tipkalo mora biti posebno ograđeno, kako ne bi dolazilo do nehotičnog uključivanja slučajnim pritiskom ruku ili drugih dijelova tijela. Tipkalo za isključivanje stroja mora biti ispupčeno i obavezno obojeno crvenom bojom. Uz tipkalo za isključivanje stroja mora se nalaziti i uočljiv natpis "STOJ" ili "STOP".

Ako radna oprema ima više pogonskih mehanizama za različite radne operacije odnosno gibanja, koji zbog sigurnosti i zdravlja radnika i po uputi proizvođača ne smiju raditi istovremeno, na radnu opremu se mora ugraditi zaštitni uređaj koji će spriječiti istovremeno uključivanje tih mehanizama, odnosno istovremeno izvođenje različitih operacija radne opreme.

Ako se radi sigurnosti i zdravlja radnika na radnoj opremi upotrebljava zaštitni uređaj s dvoručnim uključivanjem radne opreme u rad, u tom slučaju se moraju osigurati dva odvojena elementa za uključivanje u rad radne opreme (tipke, ručice i drugo), na koje rukovatelj mora istovremeno djelovati s obje ruke dok traje opasna radna operacija. Ako rukovatelj pri radu koriste zaštitni uređaj za dvoručno uključivanje u rad radne opreme, tada se mora onemogućiti istovremeno uključivanje radne opreme pomoću nekog drugog uređaja za uključivanje (nožna pedala i slično). Kod višestrukih tipkala, odnosno, kada se na stroju može obavljati više operacija, za svako tipkalo mora postojati oznaka operacije koja se njime obavlja.

Kod strojeva koji se pritiskom na pedalu puštaju u pogon, pedala mora biti zaštićena s gornje strane zaštitnim po­krovom. Zaštitni, pokrov onemogućava da se stroj uključi u rad nehotičnim pritiskom ili padom nekog predmeta na pedalu. Nakon obavljenog rada stroj trebate odmah isključiti iz pogona. Prilikom bilo kakvih popravaka na stroju ili radova na održavanju (podmazivanje i slično) potrebno je prethodno isključiti, glavnu sklopku.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati