Uređaji za upravljanje strojevima

Posebnu opasnost pri radu na strojevima predstavljaju uređaji za upravljanje, ako nisu postavljeni na odgovarajuća mjesta, pa radnik nije u mogućnosti, lako i brzo, a to znači i sigurno, na njih djelovati, ili ako nisu izvedeni na odgovarajući način, zbog čega može doći do pokretanja stroja u vrijeme kada to za radnika koji rukuje strojem može biti opasno. Potrebno voditi računa, da uređaji za upravljanje strojem budu izvedeni na način koji omogućava sigurno djelovanje, što zahtijevaju i propisi. Zbog toga se već kod konstruiranja, a posebno kod pregradnje ili popravaka strojeva, mora voditi računa o ispravnom postavljanju uređaja za upravljanje te odgovarajućoj izvedbi tih uređaja.

Uređaji za upravljanje radnom opremom moraju biti lako vidljivi, prepoznatljivi i označeni u skladu s posebnim propisima. Upravljački uređaji moraju biti smješteni izvan opasnog područja radne opreme, tako da njihovo djelovanje ne uzrokuje dodatne opasnosti i da se spriječe opasnosti koje mogu nastati kao posljedica njihovog nenamjernog uključivanja. Rukovatelj mora imati mogućnost s mjesta upravljanja nadzirati opasna područja radne opreme i osigurati da se radnici ne zadržavaju u tim područjima. Upravljački sustavi na radnoj opremi moraju biti sigurni, uzimajući u obzir moguće greške, zastoje i ograničenja u predvidljivim okolnostima uporabe radne opreme.

Prema pravilima zaštite na radu uređaji za rukovanje (tipkala, sklopke, poluge i drugo) moraju se nalaziti na visi­ni od 70 do160 cm, ako radnik radi u stojećem položaju, odnosno na visini od 60 do120 cmako radnik radi u sjedećem položaju. Sila kojom radnik mora djelovati na polugu ne smije zahtijevati više od 50 N. Ručice poluga i drugih dijelova za upravljanje moraju biti prilagođene obliku šake i presvučene materijalom koji slabo provodi, toplinu i ne provodi, struju. Osim toga, poluge moraju hiti tako izvedene da se ne mogu nehotice pokrenuti iz svog položaja, to jest da se ne može stroj nehotice pokrenuti.

Radna oprema mora biti opremljena sigurnim uređajem za potpuno i sigurno zaustavljanje pokretnih dijelova. Svako radno mjesto na radnoj opremi, uzimajući u obzir vrste opasnosti i moguće ozljede izloženih radnika, mora biti opremljeno upravljačkim uređajem za zaustavljanje određenog pokretnog dijela ili cijele radne opreme. Upravljački uređaj za zaustavljanja radne opreme mora imati prednost pred upravljačkim uređajem za njeno pokretanje. Po zaustavljanju radne opreme ili njenih opasnih dijelova, mora se osigurati isključenje dovoda pogonske energije na upravljačkom uređaju za pokretanje. Ako djelovanje radne opreme tijekom njenog normalnog zaustavljanja predstavlja opasnost za izložene radnike, radna oprema mora imati uređaj za brzo zaustavljanje u nuždi

Tipkala koja služe za uključivanje strojeva moraju biti uvučena, to jest gornja površina tipkala mora biti ispod površine okoline ili pak tipkalo mora biti posebno ograđeno, kako ne bi dolazilo do nehotičnog uključivanja slučajnim pritiskom ruku ili drugih dijelova tijela. Tipkalo za isključivanje stroja mora biti ispupčeno i obavezno obojeno crvenom bojom. Uz tipkalo za isključivanje stroja mora se nalaziti i uočljiv natpis "STOJ" ili "STOP".

Ako radna oprema ima više pogonskih mehanizama za različite radne operacije odnosno gibanja, koji zbog sigurnosti i zdravlja radnika i po uputi proizvođača ne smiju raditi istovremeno, na radnu opremu se mora ugraditi zaštitni uređaj koji će spriječiti istovremeno uključivanje tih mehanizama, odnosno istovremeno izvođenje različitih operacija radne opreme.

Ako se radi sigurnosti i zdravlja radnika na radnoj opremi upotrebljava zaštitni uređaj s dvoručnim uključivanjem radne opreme u rad, u tom slučaju se moraju osigurati dva odvojena elementa za uključivanje u rad radne opreme (tipke, ručice i drugo), na koje rukovatelj mora istovremeno djelovati s obje ruke dok traje opasna radna operacija. Ako rukovatelj pri radu koriste zaštitni uređaj za dvoručno uključivanje u rad radne opreme, tada se mora onemogućiti istovremeno uključivanje radne opreme pomoću nekog drugog uređaja za uključivanje (nožna pedala i slično). Kod višestrukih tipkala, odnosno, kada se na stroju može obavljati više operacija, za svako tipkalo mora postojati oznaka operacije koja se njime obavlja.

Kod strojeva koji se pritiskom na pedalu puštaju u pogon, pedala mora biti zaštićena s gornje strane zaštitnim po­krovom. Zaštitni, pokrov onemogućava da se stroj uključi u rad nehotičnim pritiskom ili padom nekog predmeta na pedalu. Nakon obavljenog rada stroj trebate odmah isključiti iz pogona. Prilikom bilo kakvih popravaka na stroju ili radova na održavanju (podmazivanje i slično) potrebno je prethodno isključiti, glavnu sklopku.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati