Uređaji za upravljanje strojevima

Posebnu opasnost pri radu na strojevima predstavljaju uređaji za upravljanje, ako nisu postavljeni na odgovarajuća mjesta, pa radnik nije u mogućnosti, lako i brzo, a to znači i sigurno, na njih djelovati, ili ako nisu izvedeni na odgovarajući način, zbog čega može doći do pokretanja stroja u vrijeme kada to za radnika koji rukuje strojem može biti opasno. Potrebno voditi računa, da uređaji za upravljanje strojem budu izvedeni na način koji omogućava sigurno djelovanje, što zahtijevaju i propisi. Zbog toga se već kod konstruiranja, a posebno kod pregradnje ili popravaka strojeva, mora voditi računa o ispravnom postavljanju uređaja za upravljanje te odgovarajućoj izvedbi tih uređaja.

Uređaji za upravljanje radnom opremom moraju biti lako vidljivi, prepoznatljivi i označeni u skladu s posebnim propisima. Upravljački uređaji moraju biti smješteni izvan opasnog područja radne opreme, tako da njihovo djelovanje ne uzrokuje dodatne opasnosti i da se spriječe opasnosti koje mogu nastati kao posljedica njihovog nenamjernog uključivanja. Rukovatelj mora imati mogućnost s mjesta upravljanja nadzirati opasna područja radne opreme i osigurati da se radnici ne zadržavaju u tim područjima. Upravljački sustavi na radnoj opremi moraju biti sigurni, uzimajući u obzir moguće greške, zastoje i ograničenja u predvidljivim okolnostima uporabe radne opreme.

Prema pravilima zaštite na radu uređaji za rukovanje (tipkala, sklopke, poluge i drugo) moraju se nalaziti na visi­ni od 70 do160 cm, ako radnik radi u stojećem položaju, odnosno na visini od 60 do120 cmako radnik radi u sjedećem položaju. Sila kojom radnik mora djelovati na polugu ne smije zahtijevati više od 50 N. Ručice poluga i drugih dijelova za upravljanje moraju biti prilagođene obliku šake i presvučene materijalom koji slabo provodi, toplinu i ne provodi, struju. Osim toga, poluge moraju hiti tako izvedene da se ne mogu nehotice pokrenuti iz svog položaja, to jest da se ne može stroj nehotice pokrenuti.

Radna oprema mora biti opremljena sigurnim uređajem za potpuno i sigurno zaustavljanje pokretnih dijelova. Svako radno mjesto na radnoj opremi, uzimajući u obzir vrste opasnosti i moguće ozljede izloženih radnika, mora biti opremljeno upravljačkim uređajem za zaustavljanje određenog pokretnog dijela ili cijele radne opreme. Upravljački uređaj za zaustavljanja radne opreme mora imati prednost pred upravljačkim uređajem za njeno pokretanje. Po zaustavljanju radne opreme ili njenih opasnih dijelova, mora se osigurati isključenje dovoda pogonske energije na upravljačkom uređaju za pokretanje. Ako djelovanje radne opreme tijekom njenog normalnog zaustavljanja predstavlja opasnost za izložene radnike, radna oprema mora imati uređaj za brzo zaustavljanje u nuždi

Tipkala koja služe za uključivanje strojeva moraju biti uvučena, to jest gornja površina tipkala mora biti ispod površine okoline ili pak tipkalo mora biti posebno ograđeno, kako ne bi dolazilo do nehotičnog uključivanja slučajnim pritiskom ruku ili drugih dijelova tijela. Tipkalo za isključivanje stroja mora biti ispupčeno i obavezno obojeno crvenom bojom. Uz tipkalo za isključivanje stroja mora se nalaziti i uočljiv natpis "STOJ" ili "STOP".

Ako radna oprema ima više pogonskih mehanizama za različite radne operacije odnosno gibanja, koji zbog sigurnosti i zdravlja radnika i po uputi proizvođača ne smiju raditi istovremeno, na radnu opremu se mora ugraditi zaštitni uređaj koji će spriječiti istovremeno uključivanje tih mehanizama, odnosno istovremeno izvođenje različitih operacija radne opreme.

Ako se radi sigurnosti i zdravlja radnika na radnoj opremi upotrebljava zaštitni uređaj s dvoručnim uključivanjem radne opreme u rad, u tom slučaju se moraju osigurati dva odvojena elementa za uključivanje u rad radne opreme (tipke, ručice i drugo), na koje rukovatelj mora istovremeno djelovati s obje ruke dok traje opasna radna operacija. Ako rukovatelj pri radu koriste zaštitni uređaj za dvoručno uključivanje u rad radne opreme, tada se mora onemogućiti istovremeno uključivanje radne opreme pomoću nekog drugog uređaja za uključivanje (nožna pedala i slično). Kod višestrukih tipkala, odnosno, kada se na stroju može obavljati više operacija, za svako tipkalo mora postojati oznaka operacije koja se njime obavlja.

Kod strojeva koji se pritiskom na pedalu puštaju u pogon, pedala mora biti zaštićena s gornje strane zaštitnim po­krovom. Zaštitni, pokrov onemogućava da se stroj uključi u rad nehotičnim pritiskom ili padom nekog predmeta na pedalu. Nakon obavljenog rada stroj trebate odmah isključiti iz pogona. Prilikom bilo kakvih popravaka na stroju ili radova na održavanju (podmazivanje i slično) potrebno je prethodno isključiti, glavnu sklopku.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 26, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 25, 2023

  Online besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu

  ZIRS organizira ONLINE besplatne radionice povodom 10. Međunarodne konferencije zaštite na radu u regiji Alpe – Jadran. Radionice će se održati 2. lipnja 2023. godine. Radionice su besplatne, no ako želite potvrdu o sudjelovanju, cijena je 30 eura za jednog korisnika iz tvrtke, 20 eura za drugu osobu iz tvrtke te 10 eura za svakog sljedećeg gledatelja. Radionica je suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/li jačanja osjetljivosti za određene probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu. Raspored radionica: 15,00 – 19,00…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 19, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati