Uvod u siguran rad na poslovima šivača i krojača u tekstiloj industriji

Pri obavljanju poslova šivanja radnici su svakodnevno izloženi  višestrukim opasnostima, štetnostima i naporima na svom radnom mjestu. Opasnosti uzrokuju ozljede na radu, a štetnosti i napori u radnom okolišu su faktori koji nakon što im je radnik izvrgnut, u pravilu dulje vrijeme, mogu izazvati pojavu profesionalnih bolesti ili drugih bolesti u svezi s radom.

Analiza je pokazala da su prema kvalifikaciji radnih uvjeta najčešće opasnosti, štetnosti i napori šivača:

MEHANIČKE OPASNOSTI:

Alati

- ručni

- mehanizirani

Strojevi i oprema

Rukovanje predmetima

 

OPASNOSTI OD PADOVA:

- pad osoba

 

ELEKTRIČNA STRUJA

 

POŽAR:

- zapaljive tvari

 

STATODINAMIČKI NAPORI:

Statički: prisilan položaj tijela

- stalno sjedenje

Dinamički: fizički rad

- ponavljajući pokreti a i bez primjne sile

- brzi rad

- dizanje i nošenje tereta

- guranje i vučenje tereta

 

PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI:

- rad na normu

 

Velik broj opasnosti, štetnosti i napora može se spriječiti odnosno smanjiti na prihvatljivu razinu poduzimanjem određenih mjera kao što su:

-održavanje strojeva i uređaja, odnosno svih sredstva rada ispravnim

-propisano uređenje mjesta rada, održavanje radnih površina i prolaza nezakrčenima

-korištenjem propisanih osobnih zaštitnih sredstava

-primjena sigurnih radnih postupaka

 

Da bi radnik mogao samostalno obavavljati poslove na koje je raspoređen od presudne je važnosti da poznaje sve opasnosti, napore i štetnosti na svom radnom mjestu. Zbog toga propisi zahtjevaju da se radnici osposobe za rad na siguran način.

Prema čl.27  Zakona o zaštiti na radu poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni da ih obavljaju na siguran način, osim ako iz procjene opasnosti proizlazi da ne postoje opasnosti za njihovu sigurnost i zdravlje.

Radnicima  koji još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način.

Osposobljavanje za rad na siguran način poslodavac je dužan provesti glede postojećih opasnosti i štetnosti pri radu i to prije:

- započinjanja zaposlenika s radom,

- promjena u procesu rada,

- premještanja zaposlenika na drugo radno mjesto

 

Proces osposobljavanja za rad na siguran način isključivo se odnosi na konkretno radno mjesto koje je određeno načinom obavljanja pojedinih poslova, specifičnim radnim okruženjem (radnim okolišom) i konkretnim sredstvima rada koja se koriste na dotičnom radnom mjestu.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati