Uvod

Zavarivanjem se naziva postupak spajanja materijala s pomoću izvora energije. To spajanje ostvaruje se mjestimičnim taljenjem ili deformacijom, upotrebom pritiska ili bez njega, posljedica čega je nastajanje narazdvojivih čvrstih veza među atomima zavarenih materijala. Prema upotrebi razlikuju se dva osnovna oblika: zavarivanje i navarivanje. Zavarivanje je spajanje dvaju ili više dijelova pomoću dodatnog materijala ili bez njega, u homogenu cjelinu. Navarivanje je nanošenje dodatnog materijala na određenu površinu zbog dobivanja traženih dimenzija ili svojstava. U zavarivačkoj terminologiji komadi koji se zavaruju nazivaju se osnovnim materijalom, dok se oni koji se upotrebljavaju za zavarivanje nazivaju dodatnim materijalom. Ovisno o postupku zavarivanja, zavarivanje taljenjem se može izvoditi sa ili bez dodatnog materijala. Pri zavarivanju taljenjem spajanje komada ostvaruje se zagrijavanjem osnovnog materijala na mjestu spoja do temperature taljenja. Izvor energije potreban za taljenja i način pretvaranja te energije u toplinsku odlučujuće utječe na dimenzije i oblik zavara, na osobine zavarenih spojeva i područje upotrebe postupka. Budući da je kemijska aktivnost metala u tekućem stanju velika, pri zavarivanju taljenjem potrebno je spriječiti kontakt rastaljenog metala sa zrakom što se postiže stvaranjem troske za vrijeme zavarivanja, upotrebom zaštitnog plina ili kombinacijom plina i troske.

Najčešći postupci zavarivanja taljenjem su:

Plinsko zavarivanje poznato je od 1894. godine. Ostvaruje se toplinom koja se dobiva izgaranjem plina u za to konstruira­nom plameniku. Kao izvor topline najčešće se za zavarivanje upo­trebljava acetilen, koji izgaranjem s kisikom daje temperaturu plamena 3100 do 3200 °C, ali se mogu upotrijebiti i drugi plinovi koji daju dovoljno visoku temperaturu npr. vodik, zemni plin.

 

Elektrolučno zavarivanje upotrebljava kao izvor topline za zavarivanje električnu energiju, koja se u električnom luku pre­tvara u toplinu. Postoji više varijanti elektrolučnog zavarivanja, no u većini slučajeva se radi tehnikom da električni luk gori između elektrode i osnovnog materijala. Manje se primjenjuje tehnika kod koje električni luk gori među elektrodama. Za zavarivanje se mogu upotrijebiti taljive i netaljive elektro­de.

 

Elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom pod za­štitom inertnog plina (TIG = Tungsten Inert Gas) razvija se od 1941. godine. Toplina potrebna za taljenje osnovnog i dodatnog materijala dobiva se iz električnog luka koji gori između netaljive volframove elektrode i osnovnog materijala. Dodatni materijal dodaje se posebno.

 

Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zašti­tom inertnog plina (MIG = Metal Inert Gas) pojavilo se 1948. godine. Toplina potrebna za taljenje osnovnog i dodatnog materi­jala dobiva se iz električnog luka što gori između elektrode koja se tali i osnovnog materijala. Elektroda služi i kao dodatni materi­jal.

 

Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zašti­tom aktivnog plina (MAG = Metal Aktiv Gas) datira od 1953. godine. Princip postupka jednak je onome MIG zavarivanja, sa­mo se za zaštitu rastaljena metala umjesto inertnog upotrebljava aktivni plin.

 

Elektrolučno zavarivanje pod zaštitom praška (EPP) poz­nato je od 1930. (1935.) godine. Ovim postupkom zavarivanja električni luk gori između taljive elektrode, koja služi i kao dodatni materijal, i osnovnog materijala. Zaštitu rastaljena metala vrši sloj praška koji pokriva električni luk.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati
 • Svibanj 07, 2024

  Video: Ključni aspekti zaštite na radu za ovlaštenike i povjerenike

  Dobrodošli u naš edukativni video namijenjen poslodavcima, ovlaštenicima i povjerenicima za zaštitu na radu. Bilo da ste novi u ovoj temi ili se želite usavršiti, saznat ćete više o vašim obvezama prema Zakonu o zaštiti na radu i važnosti sigurnosti na radnom mjestu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac mora organizirati sustav zaštite na radu kako bi spriječio ozljede i zdravstvene rizike te kontinuirano poboljšavao sigurnost zaposlenika. Zaštita na radu nije samo zakonska obveza, već i moralna odgovornost koja može spriječiti ozbiljne posljedice za pojedince i društvo. Cilj je stvoriti sigurno radno okruženje i prevenirati ozljede na radu. U nastavku videa istražujemo kako implementirati ove prakse u vašem poslovanju.
  Nastavite čitati
 • Svibanj 03, 2024

  Online seminar: Zaštita na radu obveze poslodavca

  edukacijE.hr organizira online seminar pod nazivom: „Zaštita na radu obveze poslodavca“. Seminar će se održati 14.05.2024. godine s početkom u 09:00 sati online na platformi ZOOM. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju su ključni za ljudska prava zaposlenika i održivi poslovni razvoj. Naš webinar je usmjeren na pridržavanje zakonskih propisa i mogući nadzor inspekcije. Ova edukacija je namijenjena višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je potpuno razumijevanje obveza, primjena propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementacija mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Uključuje ključne koncepte iz zaštite na radu koji su neophodni za zadovoljenje zakonskih zahtjeva. Njihova primjena osigurat će sigurno i zdravo radno okruženje za zaposlenike, što…
  Nastavite čitati
 • Travanj 30, 2024

  Priznanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

  Dragi partneri i klijenti,   S velikim zadovoljstvom i ponosom obavještavamo vas da smo, u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike primili priznanje za unapređenje sustava zaštite na radu, a vaše neprestano povjerenje i suradnja ključni su elementi našeg uspjeha. Tijekom proteklih 15 godina, naša misija bila je osigurati da radna okruženja za sve naše klijente budu što sigurnija. Svaki projekt na kojem smo radili pružio nam je priliku ne samo da obavljamo poslove zaštite na radu, već i da učimo i rastemo zajedno s…
  Nastavite čitati