Uvod

Zavarivanjem se naziva postupak spajanja materijala s pomoću izvora energije. To spajanje ostvaruje se mjestimičnim taljenjem ili deformacijom, upotrebom pritiska ili bez njega, posljedica čega je nastajanje narazdvojivih čvrstih veza među atomima zavarenih materijala. Prema upotrebi razlikuju se dva osnovna oblika: zavarivanje i navarivanje. Zavarivanje je spajanje dvaju ili više dijelova pomoću dodatnog materijala ili bez njega, u homogenu cjelinu. Navarivanje je nanošenje dodatnog materijala na određenu površinu zbog dobivanja traženih dimenzija ili svojstava. U zavarivačkoj terminologiji komadi koji se zavaruju nazivaju se osnovnim materijalom, dok se oni koji se upotrebljavaju za zavarivanje nazivaju dodatnim materijalom. Ovisno o postupku zavarivanja, zavarivanje taljenjem se može izvoditi sa ili bez dodatnog materijala. Pri zavarivanju taljenjem spajanje komada ostvaruje se zagrijavanjem osnovnog materijala na mjestu spoja do temperature taljenja. Izvor energije potreban za taljenja i način pretvaranja te energije u toplinsku odlučujuće utječe na dimenzije i oblik zavara, na osobine zavarenih spojeva i područje upotrebe postupka. Budući da je kemijska aktivnost metala u tekućem stanju velika, pri zavarivanju taljenjem potrebno je spriječiti kontakt rastaljenog metala sa zrakom što se postiže stvaranjem troske za vrijeme zavarivanja, upotrebom zaštitnog plina ili kombinacijom plina i troske.

Najčešći postupci zavarivanja taljenjem su:

Plinsko zavarivanje poznato je od 1894. godine. Ostvaruje se toplinom koja se dobiva izgaranjem plina u za to konstruira­nom plameniku. Kao izvor topline najčešće se za zavarivanje upo­trebljava acetilen, koji izgaranjem s kisikom daje temperaturu plamena 3100 do 3200 °C, ali se mogu upotrijebiti i drugi plinovi koji daju dovoljno visoku temperaturu npr. vodik, zemni plin.

 

Elektrolučno zavarivanje upotrebljava kao izvor topline za zavarivanje električnu energiju, koja se u električnom luku pre­tvara u toplinu. Postoji više varijanti elektrolučnog zavarivanja, no u većini slučajeva se radi tehnikom da električni luk gori između elektrode i osnovnog materijala. Manje se primjenjuje tehnika kod koje električni luk gori među elektrodama. Za zavarivanje se mogu upotrijebiti taljive i netaljive elektro­de.

 

Elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom pod za­štitom inertnog plina (TIG = Tungsten Inert Gas) razvija se od 1941. godine. Toplina potrebna za taljenje osnovnog i dodatnog materijala dobiva se iz električnog luka koji gori između netaljive volframove elektrode i osnovnog materijala. Dodatni materijal dodaje se posebno.

 

Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zašti­tom inertnog plina (MIG = Metal Inert Gas) pojavilo se 1948. godine. Toplina potrebna za taljenje osnovnog i dodatnog materi­jala dobiva se iz električnog luka što gori između elektrode koja se tali i osnovnog materijala. Elektroda služi i kao dodatni materi­jal.

 

Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zašti­tom aktivnog plina (MAG = Metal Aktiv Gas) datira od 1953. godine. Princip postupka jednak je onome MIG zavarivanja, sa­mo se za zaštitu rastaljena metala umjesto inertnog upotrebljava aktivni plin.

 

Elektrolučno zavarivanje pod zaštitom praška (EPP) poz­nato je od 1930. (1935.) godine. Ovim postupkom zavarivanja električni luk gori između taljive elektrode, koja služi i kao dodatni materijal, i osnovnog materijala. Zaštitu rastaljena metala vrši sloj praška koji pokriva električni luk.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati