Zaštitne naprave

Kod većine strojeva u radu, gibanje njihovih dijelova je kružno. Tokarski stroj, stolna bušilica, glodalica, razne vrste oštrilica, kompresor i slični strojevi i uređaji imaju rotirajuće dijelove, kao što su osovine, spojke, zupčanici, remenice i slično, koji predstavljaju stalnu opasnost za radnika. Ove se opasnosti smanjuju postavljanjem odgovarajućih zaštita na strojevima, odnosno na dijelovima strojeva koji se kružno gibaju. Te zaštite zovu se zaštitne naprave.


Osnovne vrste zaštitnih naprava

Sve zaštitne naprave na strojevima možemo svrstati u nekoliko skupina:

- čvrste (nepomične) zaštitne naprave

- pomične zaštitne naprave

- pomične zaštitne naprave s uređajem za blokiranje

- automatske zaštitne naprave

- uređaji za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala.

Dijelove osovina i ostalih elemenata za prijenos gibanja, koji izlaze iz osnovnih gabarita strojeva, treba dobro zaštititi.

Rotirajuće osovine moraju biti potpuno zaštićene zaštitnim napravama do visine od 2 m iznad poda.


Nepomične zaštitne naprave

Nepomične zaštitne naprave su takve koje su učvršćene na nepokretne dijelove ili temelje stroja, poda ili na zid. Njihova je osnovna zadaća da spriječe pristup opasnom dijelu i da zadrže odlomljene ili raspuknute dijelove stroja. Primjena nepomičnih zaštitnih naprava moguća je za zaštitu uređaja za prijenos mehaničkih gibanja i zaštitu zone radnog postupka.

Ovakve se zaštite uglavnom postavljaju na strojevima gdje se materijal obrađuje savijanjem, probijanjem, odsijecanjem ili rezanjem. Upravo kod tih postupaka, postoje velike opasnosti, pa se ove zaštitne naprave izrađuju od čelične žičane mreže, od metalnih šipki, a mogu biti izrađene i od prozirnog plastičnog materijala. Zaštitne naprave od plastičnih materijala imaju to svojstvo da su dovoljno čvrste, a prednost im je u tome da su prozirne, pa se može pratiti obrada bez opasnosti.

Ove se naprave stalno nalaze na stroju, bez obzira da li je stroj u pogonu ili u mirovanju. Naprave se skidaju samo kod remonta stroja ili nekog drugog opravdanog razloga, ali se obavezno nakon završetka takvih radova, a prije početka rada stroja, ove naprave moraju ponovo postaviti.


Pomične zaštitne naprave

Ove naprave stalno se nalaze na stroju, ali se mogu podešavati u ovisnosti o materijalu koji se obrađuje.


Kombinacija pomičnih i nepomičnih zaštitnih naprava

Dvostrana brusilica čija su brusna kola ispravno zaštićena oklopom prikazana je na slici dolje. Brusilica mora imati oslonce za predmet obrade  te pomični jezik koji se smije biti udaljen za više od 6 mm od brusnog kola.


Pomične zaštitne naprave s uređajem za blokiranje

Pomične zaštitne naprave okružuju opasan prostor u trenutku rada stroja, a izvedene su u obliku pregrade od sigurnosnog stakla, lima, šipki, mreže ili sl. Ove se naprave mogu pomaknuti (otvoriti) prilikom punjenja i podešavanja stroja, namještanja alata i sl., pri čemu se stroj treba zaustaviti.

Ovakve naprave postavljaju se na onim mjestima, gdje zbog tehnološkog postupka nije moguće postaviti čvrste zaštitne naprave. Na pojedinim strojevima radnik treba prije početka rada, pritegnuti materijal, složiti ga, namjestiti alat i slično, dakle mora raditi u opasnom prostoru. Da bi navedene radnje mogao raditi bez opasnosti, od nehotičnog ili namjernog pokretanja stroja, izvedene su naprave za blokiranje. Naprave za blokiranje sastoje se od mehaničkog dijela zaštitne ograde, mreže i sl. te električnog dijela koji se obično sastoji od mikro-prekidača. Dok je zaštitna ograda podignuta ili odmaknuta, omogućen je pristup opasnom djelu stroja radi namještanja alata i slično, a zbog otvorenog strujnog kruga (kontakti mikro-prekidača serijski su spojeni sa strujnim krugom stroja), nije moguće stroj staviti u pogon. Na ovaj se način štite radnici od ulaska bilo kojim dijelom tijela u opasan prostor, na strojevima za probijanje (štance), prešanje, savijanje i slično. Ove se naprave postavljaju i na tokarskim strojevima kod zaštite od zahvata stezne glave uz isti princip rada zaštite.


Naprave za blokiranje s fotoćelijama

Zaštitne naprave se izvode, osim sa mikro-prekidačima i sa fotoćelijama, koje su postavljene tako da svako prekidanje svjetlosne zrake zaustavlja stroj. Snop svjetlosnih zraka postavlja se na sva opasna mjesta, odnosno ispred tih mjesta u odnosu na moguć pristup. Tako se kod strojeva za odsijecanje materijala (metalnog ili papirnatog), ispred samog noža za odsijecanje postavlja svjetlosni snop sa fotoćelijom kao prijamnikom, koji ima ulogu prekidača strujnog kruga u slučaju potrebe, odnosno kod neopreznog približavanja opasnom mjestu. Osim trenutnog isključenja stroja, kod presijecanja svjetlosnog snopa, mogu se dodati i još neki strujni krugovi, kao primjerice za alarm koji upozorava sve zaposlenike na opasnost, određena signalizacija na centralnom komandnom pultu, dodatne komande za isključenje ili uključenje pomoćnih uređaja i slično.

Zaštitna naprava mora biti tako električki spojena da u slučaju kvara na stroju ili napravi, stroj ne može biti stavljen u pogon. Održavanje ovih naprava od najveće je važnosti za sigurnost rada na stroju, tako da je potrebno redovno provjeravati ispravnost i funkcionalnost naprave.

Pod održavanjem funkcije naprave, smatra se i podešavanje, odnosno postavljanje mikro-prekidača ili fotoćelije na mjesto, na kojemu će se postići traženi učinak. Ova se podešavanja moraju obaviti nakon svakog skidanja naprave, radi remonta, kod preinaka ili drugih zahvata na mjestu koje se štiti napravom.                                                                                                 


Automatske zaštitne naprave

Ove naprave sprječavaju ulazak ruku radnika u opasan prostor dok se stroj nalazi u pokretu na taj način što ih uklanjaju ili izvlače. Djeluju neovisno o uređaju za stavljanje stroja u pokret.


Dvoručni sustav upravljanja

Dvoručni sustav upravljanja jest tako izvedeno pokretanje stoja da radnik mora s obije ruke istovremeno pritisnuti tipkala ili poluge uređaja za puštanje stroja u rad, kako bi se spriječilo da radnik jednom rukom uđe u opasan prostor, a drugom rukom da aktivira stroj.


Uređaji za daljinsko upravljanje i prinošenje materijala

Kod specijalnih strojeva koji obrađuju materijal na više mjesta, odnosno od ulaska “sirovog” predmeta do izlaska gotovog proizvoda, cijeli se ciklus obavlja daljinskim upravljanjem i daljinskim prinošenjem materijala. Zbog puno opasnih mjesta gdje se materijal obrađuje, cjeli je stroj (linija) ograđen, a materijal putuje od mjesta do mjesta obrade pomoću posebnih valjaka ili traka.


Isključenje stroja u slučaju nužde

Na strojevima gdje postoje opasna gibanja postavljaju se uređaji za isključenje napajanja u slučaju nužde, tako da radnik može u svakom trenutku prekinuti rad stroja. To se izvodi pomoću tipkala za isključenje ili pomoću poteznog užeta.  Takvi se uređaji moraju nalaziti na dohvat ruke radnika koji upravlja strojem. Tipkala moraju biti označena crvenom bojom i ispupčena (oblik gljive).


Specijalni alati za prinošenje materijala

U slučajevima kada radnicima prijeti opasnost kod namještanja materijala za obradu ili prinošenja materijala, upotrebljavaju se specijalni alati koji služe kao dodatno sredstvo za postizanje još veće sigurnosti radnog postupka.

Ovi specijalni alati zajedno sa zaštitnim napravama i obaveznim osobnim zaštitnim sredstvima, pružaju radnicima određenu sigurnost, pa je u njihovom interesu da su uvijek u ispravnom stanju. Svaku neispravnost na zaštitnim napravama ili alatima potrebno je prijaviti neposrednom rukovoditelju, koji ih je dužan dovesti u ispravno stanje.


 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati