23.01.2023. učilište Orsus započinje program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Vođenje poslova zaštite na radu zahtijeva kvalitetan, temeljit i siguran pristup, a nužno je i dobro poznavati zakonsku regulativu iz ovog područja.

Program usavršavanja u trajanju od 250 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno instruktivnom nastavom.

slikica

Teorijski dio programa se izvodi u trajanju od 82 sata u učionici Orsus učilišta, vježbi u trajanju 88 sati i praktična nastava u trajanju od 80 sati.

Vježbe/Praktična nastava izvodit će se u trgovačkim društvima specijaliziranim za poslove zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša i drugim pravnim osobama ovlaštenim za vođenja zaštite na radu, opremljenim potrebnim prostorom i opremom za izvođenje praktičnog rada.

Program usavršavanja specijalist zaštite na radu može upisati osoba koja ima najmanje:

  • srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju
  • navršenih najmanje 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje
  • šest mjeseci radnog iskustva kod poslodavca
Za više informacija možete se javiti na kontakt broj ili mail adresu:

+385 1 222 7080
+385 95 382 7158
[email protected]