Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri.

SADRŽAJ/PREDAVAČI:

Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti:

- Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti.

- Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti.

- Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).

- Praksa izvješćivanja o zaštiti:

- Unutarnje uređivanje i pravila izvješćivanja o zaštiti.

- Izvještaj (godišnji) o provedbi mjera zaštite na radu i stanju sigurnosti na radu za poslodavca (menadžment).

- Izvješćivanje radnika o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti na radu.

- Izvješćivanje odbora za zaštitu na radu o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti na radu.

- Izvješćivanje nadležnih inspekcija i državnih organizacija o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima.

- Analiza ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

- Statistički izvještaji o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima.

- Izvještaji o zaštiti okoliša.

- Izvještaji o zaštiti od požara.

- Integralni izvještaji o zaštiti.

- Povezanost planova zaštite i izvještaja o zaštiti.

- Izvještaj o unutarnjem nadzoru (internom auditu) zaštite.

- Metode i tehnike za pripremu izvještaja o zaštiti.

- Prezentacija izvještaja o zaštiti.

- Komunikacija izvještaja o zaštiti.

- Ocjena stanja sigurnosti na osnovi izvještaja o zaštiti.

- Uloga stručnjaka za zaštitu u izvješćivanju o zaštiti.

- Edukacija i usavršavanje za izvješćivanje o zaštiti.

- Modeli izvješćivanja o zaštiti.

- Stručna i znanstvena istraživanja izvješćivanja o zaštiti

KOTIZACIJA:

- 50 EUR

- Sudionici koji sudjeluju webinaru online ne plaćaju kotizaciju

PRIJAVA:

- Link za registraciju sudionika:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeL8nnHNJq-iG65UWCHCGVnawD9wt-LOiSLDWaGFXkdpzwbQ/viewform