Elektrotehničko društvo Zagreb organizira stručni seminar pod nazivom „Mjerenje, upravljanje i nadzor industrijskih procesa – MUNIP“ koji će se održati 25. travnja 2023. godine s početkom u 8:30 sati, a adresi Berislavićeva 6, 10 000 Zagreb.

VODITELJ SEMINARA: 

Mr. sc. Miljenko Đukić, dipl. ing. el.

PREDAVAČI:

Mr. sc. Miljenko Đukić, dipl.ing.el.

Dr. sc. Tamara Hadjina

Seminar je prvenstveno namijenjen stručnjacima iz područja elektrotehnike i strojarstva, ali i ostalim stručnjacima tehničke struke koji se bave problematikom upravljanja i nadzora industrijskih procesa, što se ujedno tiče i zaštite na radu. Seminar će koristiti osobama iz područja projektiranja, instaliranja, upravljanja i nadzora industrijskih procesa, te osobama u inspekcijskim ustanovama i službama.

Sudionici seminara bit će upoznati sa sljedećom regulativom:

- Zakon o teh. zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda 

- Zakon o normizaciji 

- Zakon o akreditaciji 

- Zakon o mjeriteljstvu 

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 

- Pravilnik o sigurnosti strojeva 

- Normama tehničkog odbora HZN/TO E65, mjerenje, vođenje i automatizacija industrijskih procesa

PRIJAVA:

Prijavu za seminar obavezno poslati na e-mail:  [email protected]

KOTIZACIJA:

- 190,00 €

- 140,00 € za članove EDZ-a