Požar i eksplozija

Kod zavarivanja pojavljuju se redovito dovoljno visoke temperature da se mogu vrlo lako zapaliti različiti materijali. Ti materijali mogu se zapaliti u neposrednpm dodiru s plamenom kod plinskog zavarivanja, ili u dodiru s užarenim ili ugrijanim komadima kovina za vrijeme ili nakon zavarivanja. Zapaljenje mogu uzrokovati i užarene čestice metala ili šljake koje padaju oko mjesta rada i do nekoliko metara daleko, naročito ako se zavarivanje obavlja na povišenim mjestima iznad zapaljivih materijala ili tvari. Ponekad do zapaljenja može doći i nekoliko sati nakon rada, zbog toga što su materijali duže vrijeme tinjali i konačno se zapalili. Užareni otpaci elektroda veoma često su uzrok gorenja zapaljivih tvari. Čestice materijala i šljake mogu biti tako ugrijane da se ne vidi crvena boja, tj. da nisu užarene, a da ipak mogu zapaliti mnoge materijale, jer se tada temperatura tih čestica kreće od 200 do 400 °C, što odgovara temperaturi paljenja mnogih krutih tvari, kao što su drvo, papir, tkanina i sločno. Zbog toga je pri zavarivanju, na mjestima gdje bi moglo doći do požara, potrebno poduzimati odgovarajuće mjere zaštite.


- Udaljite sve zapaljive  materijale, pa čak i prašinu, s mjesta zavarivanja bez obzira nalaze li se pokraj, iznad ili ispod mjesta zavarivanja. Ako se radovi obavljaju na cjevovodu, skinite izolaciju s jedne i druge strane mjesta rada kako se ne bi zapalila. Zapaljive predmete koji se ne mogu udaljiti iz opasnog područja pokrijte negorivim materijalom koji slabo provodi toplinu, kao što je azbestno platno ili ploča.

- U blizinu mjesta rada donesite ručne vatrogasne aparate, ili pripremite vatrogasne cijevi s vodom, te pozovite vatrogasca koji će nadzirati rad i gasiti požar u slučaju potrebe.

- Za vrijeme rada stalno pazite na plamen, prskanje iskara, širenje topline kroz ugrijane metalne dijelo­ve, kako ne bi došlo do požara na mjestu rada, te ispod i iznad mjesta rada. Užarene otpatke elektroda stavljajte u predviđene posude s pijeskom ili vodom.

- Nakon završenog zavarivanja provjerite sva mjesta pokraj, ispod i iznad mjesta rada, i to na zagrijava­nje, miris paljenja i dimljenje, te takva mjesta odmah ohladite ili ugasite.

 

Najveća opasnost postoji pri neposrednom zavarivanju posuda, kao što su bačve, kotlovi, tankovi, cijevi i slično, koje su sadržavale ili sadrže zapaljive tekućine. Zbog zagrijavanja dolazi do naglog isparavanja, stvaranja eks­plozivne smjese, a potom i njenog paljenja, što neminov­no dovodi do eksplozije. Smatra se da je na primjer u bačvi od 200 litara dovoljno da ostane samo 1 centimetar benzina, pa da se stvori opasna eksplozivna smjesa. Zbog toga je potrebno posude prije zavarivanja dobro očistiti, te napuniti vodom ili negorivim plinom. Za čišćenje se upotrebljava vruća voda kojoj se mogu dodati razna sredstva, zavisno o tome kakva se je tvar nalazila u posudi. Može se koristiti i vodena para koja se upuhava u posudu. Nakon čišćenja takvu posudu potrebno je napuniti vodom ili negorivim plinom, kako bi se spriječi­la mogućnost nastajanja eksplozivne smjese.


- Ako se posude pune vo­dom, treba ih napuniti do vrha. Oko mjesta zavariva­nja može ostati mali neis­punjeni prostor. Pri tom posude treba položiti, ili na njihovim najvišim mje­stima ostaviti otvor za pro­vjetravanje kako bi sav zrak mogao izaći. Za cijelo vrijeme rada posude mora­ju  biti  napunjene vodom.

- Ako iz bilo kojeg razloga posude nije moguće puniti vodom, mogu se puniti vodenom parom ili inertnim plinovima, kao što su dušik ili ugljični dioksid. Ako se upotrebljava para, ona se mora za cijelo vrije­me rada upuštati u posu­du, tako da na otvor stalno pomalo izlazi.

- Plin dušik mora se upuštati u posudu s njenog donjeg kraja, jer je lakši od zraka. Zbog toga takva posuda ne smije na gornjem dijelu imati nikakve otvore.

- Ugljični dioksid teži je od zraka pa se uvodi u posudu odozgo. Posuda, zbog toga, ne smije imati otvore s donje strane.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 23, 2024

  24. Konferencija zaštite na radu - Radionica 2

  ZIRS učilište u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ na 24. Konferenciji zaštite na radu, organizira Radionicu II na temu: „ "Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti - Kako postupati i moguća rješenja". Radionica će se održati 11. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb. Radionice su najučinkovitiji način učenja i podučavanja kroz grupnu interakciju sudionika, omogućujući neposrednu razmjenu znanja i iskustava među sudionicima. Ova metoda potiče aktivno sudjelovanje, olakšava razumijevanje složenih tema i omogućuje praktičnu primjenu stečenih znanja. ŠTO VAS OČEKUJE?
  Nastavite čitati
 • Svibanj 17, 2024

  Novosti: Zaštita na radu

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom: „Zaštita na radu“. Edukacija će se održati 05.06.2024. godine s početkom 09:00 sati u Zagrebtower-u na adresi Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb. Zaštita na radu često predstavlja veliki izazov za poslodavce, koji moraju ulagati puno vremena i truda kako bi pronašli potrebne informacije. Većina se pritom oslanja na sebe i često nailazi na netočne informacije. Mnogi poslodavci nisu svjesni svojih obaveza u vezi s ovom tematikom, a oni koji jesu, često ne znaju točno što im je potrebno i kako to pravilno riješiti. Sadržaj:
  Nastavite čitati
 • Svibanj 07, 2024

  Video: Ključni aspekti zaštite na radu za ovlaštenike i povjerenike

  Dobrodošli u naš edukativni video namijenjen poslodavcima, ovlaštenicima i povjerenicima za zaštitu na radu. Bilo da ste novi u ovoj temi ili se želite usavršiti, saznat ćete više o vašim obvezama prema Zakonu o zaštiti na radu i važnosti sigurnosti na radnom mjestu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac mora organizirati sustav zaštite na radu kako bi spriječio ozljede i zdravstvene rizike te kontinuirano poboljšavao sigurnost zaposlenika. Zaštita na radu nije samo zakonska obveza, već i moralna odgovornost koja može spriječiti ozbiljne posljedice za pojedince i društvo. Cilj je stvoriti sigurno radno okruženje i prevenirati ozljede na radu. U nastavku videa istražujemo kako implementirati ove prakse u vašem poslovanju.
  Nastavite čitati
 • Svibanj 03, 2024

  Online seminar: Zaštita na radu obveze poslodavca

  edukacijE.hr organizira online seminar pod nazivom: „Zaštita na radu obveze poslodavca“. Seminar će se održati 14.05.2024. godine s početkom u 09:00 sati online na platformi ZOOM. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju su ključni za ljudska prava zaposlenika i održivi poslovni razvoj. Naš webinar je usmjeren na pridržavanje zakonskih propisa i mogući nadzor inspekcije. Ova edukacija je namijenjena višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je potpuno razumijevanje obveza, primjena propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementacija mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Uključuje ključne koncepte iz zaštite na radu koji su neophodni za zadovoljenje zakonskih zahtjeva. Njihova primjena osigurat će sigurno i zdravo radno okruženje za zaposlenike, što…
  Nastavite čitati
 • Travanj 30, 2024

  Priznanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

  Dragi partneri i klijenti,   S velikim zadovoljstvom i ponosom obavještavamo vas da smo, u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike primili priznanje za unapređenje sustava zaštite na radu, a vaše neprestano povjerenje i suradnja ključni su elementi našeg uspjeha. Tijekom proteklih 15 godina, naša misija bila je osigurati da radna okruženja za sve naše klijente budu što sigurnija. Svaki projekt na kojem smo radili pružio nam je priliku ne samo da obavljamo poslove zaštite na radu, već i da učimo i rastemo zajedno s…
  Nastavite čitati