Požar i eksplozija

Kod zavarivanja pojavljuju se redovito dovoljno visoke temperature da se mogu vrlo lako zapaliti različiti materijali. Ti materijali mogu se zapaliti u neposrednpm dodiru s plamenom kod plinskog zavarivanja, ili u dodiru s užarenim ili ugrijanim komadima kovina za vrijeme ili nakon zavarivanja. Zapaljenje mogu uzrokovati i užarene čestice metala ili šljake koje padaju oko mjesta rada i do nekoliko metara daleko, naročito ako se zavarivanje obavlja na povišenim mjestima iznad zapaljivih materijala ili tvari. Ponekad do zapaljenja može doći i nekoliko sati nakon rada, zbog toga što su materijali duže vrijeme tinjali i konačno se zapalili. Užareni otpaci elektroda veoma često su uzrok gorenja zapaljivih tvari. Čestice materijala i šljake mogu biti tako ugrijane da se ne vidi crvena boja, tj. da nisu užarene, a da ipak mogu zapaliti mnoge materijale, jer se tada temperatura tih čestica kreće od 200 do 400 °C, što odgovara temperaturi paljenja mnogih krutih tvari, kao što su drvo, papir, tkanina i sločno. Zbog toga je pri zavarivanju, na mjestima gdje bi moglo doći do požara, potrebno poduzimati odgovarajuće mjere zaštite.


- Udaljite sve zapaljive  materijale, pa čak i prašinu, s mjesta zavarivanja bez obzira nalaze li se pokraj, iznad ili ispod mjesta zavarivanja. Ako se radovi obavljaju na cjevovodu, skinite izolaciju s jedne i druge strane mjesta rada kako se ne bi zapalila. Zapaljive predmete koji se ne mogu udaljiti iz opasnog područja pokrijte negorivim materijalom koji slabo provodi toplinu, kao što je azbestno platno ili ploča.

- U blizinu mjesta rada donesite ručne vatrogasne aparate, ili pripremite vatrogasne cijevi s vodom, te pozovite vatrogasca koji će nadzirati rad i gasiti požar u slučaju potrebe.

- Za vrijeme rada stalno pazite na plamen, prskanje iskara, širenje topline kroz ugrijane metalne dijelo­ve, kako ne bi došlo do požara na mjestu rada, te ispod i iznad mjesta rada. Užarene otpatke elektroda stavljajte u predviđene posude s pijeskom ili vodom.

- Nakon završenog zavarivanja provjerite sva mjesta pokraj, ispod i iznad mjesta rada, i to na zagrijava­nje, miris paljenja i dimljenje, te takva mjesta odmah ohladite ili ugasite.

 

Najveća opasnost postoji pri neposrednom zavarivanju posuda, kao što su bačve, kotlovi, tankovi, cijevi i slično, koje su sadržavale ili sadrže zapaljive tekućine. Zbog zagrijavanja dolazi do naglog isparavanja, stvaranja eks­plozivne smjese, a potom i njenog paljenja, što neminov­no dovodi do eksplozije. Smatra se da je na primjer u bačvi od 200 litara dovoljno da ostane samo 1 centimetar benzina, pa da se stvori opasna eksplozivna smjesa. Zbog toga je potrebno posude prije zavarivanja dobro očistiti, te napuniti vodom ili negorivim plinom. Za čišćenje se upotrebljava vruća voda kojoj se mogu dodati razna sredstva, zavisno o tome kakva se je tvar nalazila u posudi. Može se koristiti i vodena para koja se upuhava u posudu. Nakon čišćenja takvu posudu potrebno je napuniti vodom ili negorivim plinom, kako bi se spriječi­la mogućnost nastajanja eksplozivne smjese.


- Ako se posude pune vo­dom, treba ih napuniti do vrha. Oko mjesta zavariva­nja može ostati mali neis­punjeni prostor. Pri tom posude treba položiti, ili na njihovim najvišim mje­stima ostaviti otvor za pro­vjetravanje kako bi sav zrak mogao izaći. Za cijelo vrijeme rada posude mora­ju  biti  napunjene vodom.

- Ako iz bilo kojeg razloga posude nije moguće puniti vodom, mogu se puniti vodenom parom ili inertnim plinovima, kao što su dušik ili ugljični dioksid. Ako se upotrebljava para, ona se mora za cijelo vrije­me rada upuštati u posu­du, tako da na otvor stalno pomalo izlazi.

- Plin dušik mora se upuštati u posudu s njenog donjeg kraja, jer je lakši od zraka. Zbog toga takva posuda ne smije na gornjem dijelu imati nikakve otvore.

- Ugljični dioksid teži je od zraka pa se uvodi u posudu odozgo. Posuda, zbog toga, ne smije imati otvore s donje strane.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati