Obavještavamo Vas da ZITEL EURO CONTROL održava pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita iz zaštite od požara s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina u području zaštite od požara i zaštite na radu. Tečaj će se održati od 17. do 18. svibnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati, a održati će se ON-LINE putem platforme MS Teams. Tijekom tečaja, polaznici će se upoznati s osnovama zaštite od požara, vrstama požara i načinima njihovog gašenja, te mjerama za sprečavanje nastanka požara.

Zaštita od požara jedna je od važnih tema u zaštiti na radu koja ima za cilj zaštititi radnike, imovinu i okoliš od štetnih posljedica požara. Predavači su stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u području zaštite od požara, te će polaznici imati priliku steći dragocjena znanja i vještine u području zaštite na radu.

Kako bi se osigurala adekvatna organizacija i provođenje mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi, druge nekretnine te drugi prostori kategoriziraju se prema četiri različite razine ugroženosti od požara. Vlasnici ili korisnici nekretnina koje spadaju u bilo koju od ovih kategorija ugroženosti od požara, obvezni su imenovati osobu koja će biti zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, kao i zaštite na radu. Na taj način, osigurava se da se provode odgovarajuće mjere zaštite od požara te se unapređuje sigurnost svih osoba koje se nalaze u tim prostorima.

Predavači:

- mr.sig. Bruno Štajner

- Marko Štajner, mag.ing.mech.

- Kristina Štimac, struč.spec.ing.sec.

- David Miklec, struč.spec.ing.sec.

- Ivana Štajner Gogić, dipl. ing. ZOP

TEME:

- Normativno uređenje zaštite od požara

- Požarno-preventivne mjere

- Sustavi za dojavu i gašenje požara

- Teorija procesa gorenja i gašenja

- Kaznenopravne i prekršajne sankcije

KOTIZACIJA:

- 160,00 EUR

PRIJAVA:

- Prijavu je potrebno poslati na e-mail: [email protected]