Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija.

Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023.

TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:

Zakonska regulativa:

- Međunarodna regulativa rizika i zaštite od fizičkog nasilja na radnom mjestu

- Međunarodna regulativa rizika i zaštite od psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Nacionalna (državna) zakonska regulativa rizika i zaštite od fizičkog nasilja na radnom mjestu

- Nacionalna (državna) zakonska regulativa rizika i zaštite od psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Zahtjevi rizika i zaštite od fizičkog nasilja na radnom mjestu u međunarodnim normama (standardima), direktivama i smjernicama

- Zahtjevi rizika i zaštite od psihičkog nasilja na radnom mjestu u međunarodnim normama (standardima), direktivama i smjernicama

Praksa (dobra i loša):

- Provođenje obaveza poslodavca za upravljanje rizicima i zaštitom od fizičkog nasilja na radnom mjestu

- Provođenje obaveza poslodavca za upravljanje rizicima i zaštitom od psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Ostvarivanje prava radnika za zaštitu od fizičkog nasilja na radnom mjestu

- Ostvarivanje prava radnika za zaštitu od psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Procjena rizika od fizičkog nasilja na radnom mjestu

- Procjena rizika od psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Interna pravila za upravljanje rizicima i zaštitom od fizičkog nasilja na radnom mjestu

- Interna pravila za upravljanje rizicima i zaštitom od psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Organizacijska kultura i fizičko i psihičko nasilje na radnom mjestu

- Fizičko nasilje i mjere zaštite u zaštitarstvu (privatna zaštita, redari, čuvari, i sl.)

- Rizici i zaštita od stresa na radu

- Primjeri mobinga u praksi

- Sociopate i psihopate na radnom mjestu

- Vrste psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Seksualno uznemiravanje na radnom mjestu

- Posljedice psihičkog nasilja na radnom mjestu

- Liječenje od posljedica psihičkog nasilja na radnom mjestu

- itd.

Kotizacija:

Autori ne plaćaju kotizaciju.

Učesnici koji sudjeluju na seminaru u dvorani plaćaju kotizaciju 60 Eura.

Učesnici koji sudjeluju na webinaru online ne plaćaju kotizaciju.