Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održava stručni skup pod nazivom „Način i metode ispitivanja radnog okoliša i radne opreme“. Skup će se održati 05. prosinca 2023. godine u Kongresnoj dvorani Globus – Zagrebački Velesajam koji ne nalazi na adresi Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb.

PROGRAM STRUČNOG SKUPA:

- 11:00 - 11:05 Pozdravna riječ- Moderator: MROSP

- 11:05 – 11:10 Uvodni govor - Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

- 11:10 – 11:45 - „BUKA NA RADU-RIZICI, METODE UTVRĐIVANJA IZLOŽENOSTI BUCI I MJERE ZAŠTITE RADNIKA“ - mr.sc. Darije Varžić, mag.ing.mech., Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

- 11:45 – 12:20 - „SIGURAN ULAZ U SKUČENI PROSTOR CRPNE STANICE FEKALNE ODVODNJE I PROVOĐENJE VJEŽBE SIGURNOG ULASKA U SKUČENI PROSTOR“ - mr.sc. Bosiljko Tadić, dipl.ing., INDIKATOR d.o.o.

- 12:20 – 12:55 - „VIBRACIJE KOJE SE PRENOSE NA CIJELO TIJELO (RUKE ŠAKE),METODE ISPITIVANJA I PROCJENA RIZIKA“ - Miro Šipković, dipl.ing.stroj, i Tomislav Muslim, dipl.ing.sig.

- 12:55 – 13:25 - Ispitivanja radnog okoliša i radne opreme – iskustva iz inspekcijskog nadzora - Ivica Daničić, viši inspektor rada, Državni inspektorat Republike Hrvatske

- 13:25 - 14:25 Pitanja i odgovori (rasprava)

PRIJAVA:

- Prijavu je moguće napraviti na e-mail: [email protected]