Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto održava stručni skup pod nazivom "Zaštita zdravlja na radu - Elektromagnetska zračenja" koji će se održati 9. studenog 2023. godine, na adresi Ravnice 48, 10000 Zagreb u Tvornici Kraš.

Ovim stručnim skupom se žele pružiti dodatne informacije sudionicima o Registru stručnjaka zaštite na radu, stručnom usavršavanju, te primjeni i zaštiti ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

SADRŽAJ/PREDAVAČI:

- 10.10 – 10.50 - Registar stručnjaka zaštite na radu i stalno stručno usavršavanje, Marina Borić, načelnica sektora, MROSP

- 10.50 – 11.10 - Radioaktivnost – primjena u medicini, dr. Sanja Dolanski Babić, pročelnica katedre za fiziku i biofiziku, Medicinski fakultet

- 11.10 – 11.30 - Zaštita djelatnika od zračenja na Zavodu za nuklearnu medicinu, dr. Tomislav Jukić, Zavod za nuklearnu medicinu, KBC Sestre Milosrdnice

- 11.30 – 11.50 - Edukacija u području radiološke zaštite u Republici Hrvatskoj, dr. Marija Surić Mihić, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba za radiološku sigurnost, MUP

- 11.50 – 12.10 - Odmor

- 12.10 – 12.30 - Aktualne smjernice i pravilnici za zaštitu od EM polja, Marin Galić, Centar za mjerenja u okolišu

- 12.30 – 12.50 - 5G tehnologija – state of the art, Marin Galić, Centar za mjerenja u okolišu

- 12.50 – 13.10 - Mjerenje i proračun razina EM polja u okolini baznih stanica, Marin Galić, Centar za mjerenja u okolišu

- 13.10 – 13.30 - Usklađenost hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU iz područja ionizirajućeg zračenja, Filip Kovačić, student, Veleučilište studija sigurnosti

PRIJAVA:

Prijavu je moguće napraviti putem e-mail adrese: [email protected]